CONSUM
ANDREA RODÉS

La gestió dels aqüífers, una solució per a la sequera

L'empresa Hydromodelhost supervisa a temps real les reserves d'aquestes formacions geològiques, cosa que fins fa poc era impossible 

La gestió dels aqüífers, una solució per a la sequera / XAVIER BERTRAL Zoom

L'escassetat de pluges i el risc de sequera han convertit l'estat dels envasaments en una font de notícia constant. No obstant això, a Catalunya hi ha més de 200 aqüífers -reserves d'aigua potable subterrànies, generalment d'una qualitat superior a la depurada de rius i pantans- dels quals no sentim a parlar. "Fins ara no hi havia manera d'obtenir informació actualitzada sobre l'estat de les reserves dels nostres aqüífers: ens limitàvem a anar extraient aigua dels pous", explica Francesc Batlle, enginyer de camins i cofundador d'Hydromodelhost, una start-up pionera en el control de les aigües subterrànies, un recurs cada cop més valuós en el context de canvi climàtic.

Ubicats a la incubadora d'empreses de La Salle, a Barcelona, l'equip d'Hydromodelhost ha dissenyat un programa basat en models numèrics que, nodrint-se de les dades meteorològiques, permet monitoritzar el nivell i el volum dels aqüífers en temps real, sense necessitat de perforar nous pous a terra. L'empresa, fundada el juny del 2010 amb capital privat de business angels i una ajuda pública del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), és la primera del món a utilitzar el sistema de cloud computing (servidors externalitzats a internet) per realitzar aquests complexos càlculs numèrics de manera constant i actualitzada. Això últim era insostenible sense recórrer al núvol , ja que requeria centenars d'ordinadors en funcionament i generava costos massa elevats.

Batlle i la resta de l'equip treballen per patentar aquest model, que des de fa sis mesos serveix a l'Agència Catalana de l'Aigua com a plataforma tecnològica per millorar la gestió dels aqüífers locals. Des de les oficines d'Hydromodelhost se supervisen a temps real els 30 aqüífers més importants de Catalunya. El més important és el del delta del Llobregat, en el punt de mira pel risc elevat de salinització. Altres enemics dels aqüífers són les obres públiques i les prospeccions mineres. La start-up també presta els seus serveis als responsables de la gestió d'aqüífers de San Antonio (Texas), Israel i Panamà.

"Preservar i optimitzar la gestió dels aqüífers serà cada cop més important, tenint en compte el risc de sequera i l'amenaça de contaminants emergents", insisteix Batlle. Està demostrat que la presència de residus com plàstics, bateries de liti i pesticides tenen un impacte negatiu sobre la salut humana i obliguen a costosos processos de depuració. Les dessalinitzadores d'aigua de mar són una alternativa, però són cares (a Catalunya n'hi ha dues, cap de les quals a ple rendiment).