DES D'ÀSIA
JAUME GINÉ DAVÍ

El futur de la innovació tecnològica és a l'Àsia

El pressupost xinès en R+D ha crescut una mitjana anual del 22% des de l'any 1997

El futur de la innovació  Tecnològica és a l'Àsia Zoom

L'accelerat desenvolupament econòmic de l'Àsia no només està reconfigurant els fluxos comercials i de capital internacionals. També la supremacia científica i tecnològica d'Occident es veurà afectada per les creixents inversions dels països asiàtics en els àmbits educatiu i universitari i, molt especialment, en R+D.

Actualment, els EUA i la UE lideren tots els camps de les ciències. Les seves universitats i escoles de negocis dominen tots els rànquings. Però aquesta privilegiada posició es veurà gradualment erosionada en diversos sectors per la irrupció de l'Àsia com a nou centre tecnològic mundial, amb prou recursos humans i financers per poder competir amb Occident. A les elevades inversions en R+D dels països asiàtics més avançats, com el Japó, Corea del Sud, Taiwan i Singapur, cal sumar-hi el ràpid enlairament científic de la Xina i de l'Índia.

L'any 2009, les inversions asiàtiques en R+D ja representaven el 32% del total mundial. Les dels EUA, el 41%. Els Estats Units continuen sent la Meca dels joves científics d'arreu del món, tot i la restrictiva política immigratòria aplicada després dels atemptats de l'11-S, que va frenar llavors l'arribada de cervells estrangers. Això va afavorir més la cooperació inter-universitària i científica entre europeus i asiàtics. No obstant això, la crisi financera de la zona euro també ha colpejat els pressupostos comunitaris i estatals dedicats a R+D.

Tot apunta que la Xina es convertirà aviat en la primera potència tecnològica mundial. El pressupost xinès en R+D ha crescut una mitjana anual del 22% des del 1997 i ha arribat al 28% els anys 2008 i 2009. El desenvolupament tecnològic és una prioritat bàsica en el 12è pla quinquennal (2011-2015), aprovat el mes passat per Pequín. No obstant això, per innovar no n'hi haurà prou assignant més fons. La Xina ha de millorar els sistemes i mètodes d'educació. Per aconseguir-ho, recluta o repatria talent entre el professorat d'arreu del món, inclòs el de la diàspora xinesa. També li cal estimular el pensament crític i garantir més autonomia de les universitats i els investigadors respecte al poder polític.

Jaume Giné Daví és expert en Àsia i autor del llibre 'Asia marca el rumbo'