El fenomen 'big data'

"El big data està fent més per a l'ocupació al sector TI que els virus i Windows Vista junts", deia mig en broma un dels ponents d'Information On Demand, la convenció mundial sobre gestió de la informació que IBM ha celebrat aquesta setmana a Las Vegas. Big data , el tractament de grans volums de dades per treure'n informació rellevant de cara al negoci, és efectivament el concepte en boca de tothom en el món de la informàtica empresarial, i amb raó: s'estima que el 90% de les dades que existeixen actualment al món han estat generades durant els dos últims anys. En un sol dia, Google processa més de 24 petabytes de dades i la xarxa d'AT&T transporta 30 petabytes més. El 2016, el trànsit mundial d'internet sumarà 1,6 zetabytes, i ja s'està discutint el nou prefix que caldrà crear per referir-se al següent ordre de magnitud.

Bona part d'aquesta explosió de dades es deu a la mobilitat -6.000 milions de dispositius per a 7.000 milions d'humans- i el rastre que deixen les nostres connexions, però també a la digitalització general del món: IBM calcula que el sector sanitari té acumulats 150 exabytes de dades sobre nosaltres, i segons Sprint cada dia es fan 5.000 milions de lectures remotes de comptadors d'electricitat. Els bancs monitoritzen les transaccions per detectar possibles fraus en temps real. Hi ha passos de frontera on es capturen les matrícules dels cotxes a la recerca de patrons de circulació sospitosos. A Las Vegas s'han vist taulers de comandament que mostren l'historial de consum del client combinat amb la seva participació en xarxes socials, i això permet als teleoperadors determinar quina influència tindria la seva deserció ( churn ) sobre el seu cercle d'influència i poder fer-li ofertes competitives.

"Busquem la manera de treure rendiment fins i tot dels clients que no aconseguim", va comentar un altre ponent, d'una empresa de màrqueting digital, a Las Vegas. Inquietant.


Albert Cuesta és analista tecnològic.