OPINIÓ
ALBERT F. TERRICABRAS

Com evitar conflictes entre els socis d'una empresa

Un aspecte ineludible en l'entrada d'un nou soci en una organització és la firma d'acords entre accionistes. Els acords han de preservar els interessos de les parts i també, molt important, vetllar per la continuïtat de l'empresa evitant situacions de bloqueig de certes decisions que la puguin posar en perill.

Sovint penso en la recomanació que el pare d'un emprenedor, alumne meu, li va donar quan estava treballant els acord amb dos socis i amics: "Pensa que els teus millors amics un dia poden ser els teus pitjors enemics". Malauradament, és així, i jo he tingut més d'un emprenedor al despatx que em deia: "Jo no em pensava que ..."

Per a tothom és obvi que els temes econòmics s'han de negociar tant amb els altres socis emprenedors com amb els socis inversors. Per exemple, la quantitat que han d'aportar els nous socis, el preu i altres aspectes relacionats amb l'estructura de la inversió, com ara el calendari d'inversions i els instruments de finançament.

Però també han de ser aspectes de negociació les decisions que s'han de prendre en diferents òrgans de govern i els seus processos de decisió. Per exemple, quines decisions haurà de prendre la junta d'accionistes i quines pot aprovar el consell d'administració. O també quines decisions es poden prendre per majoria simple i en quines és necessari obtenir majories reforçades.

Un altre capítol important, i moltes vegades oblidat, és el de les condicions de sortida dels inversors amb clàusules com el dret d'acompanyament, el de liquidació preferent i molts d'altres.

En una empresa, el soci inversor, suposant a més que sigui minoritari, està en desavantatge quant a coneixement de la companyia. És normal, doncs, que en molts acords es fixin clàusules de permanència dels emprenedors (i altres acords relatius a les persones). També altres condicions relacionades amb el repartiment de dividends, la informació que els socis inversors han de rebre sistemàticament, etc.

Els acords entre socis són un tema de molta importància i gens fàcil. És per això que el meu últim consell seria, per a qualsevol implicat, trobar un bon advocat que pugui donar recomanacions útils en aquests temes.

Albert Fernández Terricabras és professor de l'Iese i director de Finaves