A FONS
A.RODÉS

Cigarrets electrònics: "Els estancs són el seu punt de venda natural", diuen els estanquers

"Els estancs són el seu punt de venda natural" Zoom

Els estanquers també volen sumar-se al boom del cigarret electrònic, però sota l'actual regulació no poden vendre aquests productes. La decisió depèn del Comissionat per al Mercat de Tabacs, l'organisme estatal que regula els articles que es poden vendre en un estanc, a part de tabac. "Insistim al Comissionat que els estancs són el canal de distribució natural d'aquest producte, i que no estem d'acord amb la discriminació que patim respecte a les empreses de cigarrets electrònics", diu Juan Ignacio Blázquez, president de la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona, la més important d'Espanya en nombre d'afiliats.

Blázquez critica, per exemple, que a les franquícies de cigarrets electrònics no s'exigeixi el control de venda a menors de 18 anys, com exigeix el ministeri de Sanitat amb el tabac o l'alcohol. La sanitat espanyola encara no s'ha pronunciat a l'hora de classificar el cigarret electrònic com un producte farmacèutic per deixar de fumar -llavors es vendria en farmàcies- o no. En aquest cas, Blázquez creu que entrarien en la categoria d'articles per a fumadors autoritzats en els estancs.

"Hi ha un buit legal i aquestes empreses de cigarrets electrònics se n'estan aprofitant", diu. És cert que el cigarret electrònic no té tants components químics ni implica la combustió de tabac, però el seu nivell de nicotina líquida pot superar els 0,8 mm d'un cigarret convencional. "El problema és que aquí ningú s'atreveix a firmar res", critica Blázquez. A França, els estancs sí que poden vendre cigarrets electrònics.

En els últims anys els estancs espanyols (concessions administratives atorgades per concurs estatal, tot i que el govern està a punt d'aprovar la concessió per subhasta) han patit una caiguda de les vendes, "principalment per culpa de la crisi i l'auge del contraban", explica Blázquez. El directiu calcula que un estanc de Barcelona factura entre 60.000 i 100.000 euros bruts anuals, provinents principalment de la comissió fixa del 8,5% que s'obté per la venda de tabac al públic en general o als bars i establiments comercials autoritzats (que només poden adquirir tabac als estancs). La comercialització de cigarrets electrònics podria convertir-se en una nova font d'ingressos per als estancs, especialment la venda dels models dissenyats per les principals empreses tabaqueres, com Philip Morris i Altadis, ja que així podrien aprofitar la xarxa de distribució i comercial actual, gestionada per l'empresa Logista.