FINANCES
Emprenem  /  Empreses 13/01/2019

Una eina per saber quant et cobren els bancs en comissions

El Banc d’Espanya vol crear un comparador com el que té la CNMC per al rebut elèctric, amb l’objectiu de promoure la transparència dels preus bancaris

Xavier Grau
3 min
Una eina per saber quant et cobren els bancs en comissions

El 2017, últim exercici complet del qual es té coneixement, CaixaBank va guanyar 1.684 milions d’euros nets. A aquests beneficis hi van contribuir clarament les comissions que paguen els seus clients, que durant el 2017 hi van aportar quasi 2.500 milions d’euros, un 19,5% més que l’any anterior. No és un tret exclusiu d’aquest banc, sinó que passa el mateix a tota la banca espanyola. L’altre gran banc català, el Sabadell, el 2017 va guanyar 801 milions d’euros. Les comissions van aportar 1.223 milions d’euros, un 6,5% més que l’any anterior. Els bancs busquen ingressos en les comissions en un moment en què els marges s’estrenyen a causa de l’entorn de baixos tipus d’interès.

Les comissions són, per tant, una part important del negoci i el supervisor de la banca, el Banc d’Espanya, hi vol posar una mica d’ordre. No vol una nova regulació, sinó donar la màxima transparència en favor dels usuaris. Per això treballa per posar en marxa un comparador de comissions, a l’estil del comparador del rebut de la llum que té un altre supervisor, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, perquè els usuaris puguin fer amb facilitat els seus càlculs.

Les comissions són, com es pot comprovar, molt rendibles. Però són del tot legals. El Banc d’Espanya ja ha avisat els consumidors: “No hi ha un límit en l’import”, explica el supervisor al seu blog. Això sí, cal informar-ne prèviament i es necessita l’acceptació expressa de l’usuari. A més, només els jutges i tribunals poden establir si una comissió és abusiva. El Banc d’Espanya no té potestat per fer-ho, només pot dir quines són les bones pràctiques.

Però el Banc d’Espanya vol la màxima transparència. Cal que sempre s’informi l’usuari d’una comissió abans de cobrar-la, el client l’ha d’acceptar expressament i ha d’estar publicada a la pàgina web de l’entitat bancària i a disposició dels usuaris a les sucursals. I, evidentment, la comissió sempre ha de respondre a un servei prestat per l’entitat.

Els bancs publiquen a les seves pàgines d’internet les comissions que apliquen, però el Banc d’Espanya creu que la informació no és prou accessible als clients. Per això ara es planteja una solució digital, via web o aplicació mòbil, en forma de comparador de comissions mitjanes. L’organisme que presideix Pablo Hernández de Cos ho planteja en una circular que respon a la regulació europea, que en una directiva del mes de novembre passat plantejava més exigència en la qualitat de la informació sobre els preus per part de les entitats bancàries.

El Banc d’Espanya vol que la informació sigui comparable, perquè el client pugui saber clarament quina entitat aplica els preus més alts. Per això vol un comparador sobre productes homogenis i basat en les comissions mitjanes que aplica cada entitat. Fins ara les entitats estan obligades a informar trimestralment de la informació sobre els tipus d’interès i les comissions dels serveis que presten amb més freqüència, i han de facilitar les consultes a la seva web, però normalment no informen sobre els preus mitjans, sinó els més alts.

Hi ha altres comparadors de comissions. L’organització de consumidors Adicae en té un a la seva web. Hi ha fins i tot empreses que han fet negoci amb els comparadors. Però el que vol el Banc d’Espanya és dotar el seu producte d’una pàtina de credibilitat i d’oficialitat. I es reserva la supervisió d’aquests comparadors de tercers.

Adicae, una de les organitzacions de consumidors amb més incidència en el sector bancari, destaca que les comissions bancàries han augmentat notablement els últims anys, i els consumidors cada cop noten més “els efectes nocius que tenen per als seus estalvis, perquè les entitats financeres continuen obstinades en fer pagar la seva crisi als consumidors”. Aquesta organització de consumidors destaca que cal ser conscients de “la gran importància que tenen les comissions bancàries, que afecten el client des del mateix moment de la signatura d’un contracte”, i recorda que en els productes d’estalvi les comissions “disminueixen la rendibilitat” i en els productes de finançament “poden augmentar el cost final del producte sensiblement”.

Les comissions no estan només en el punt de mira de les associacions de consumidors. També la justícia s’hi ha pronunciat, sobretot per les comissions per quedar-se en números vermells. L’Associació d’Usuaris Financers accepta que el banc pugui cobrar interessos pel descobert, però no una comissió que no respon a un servei, i així s’hi han pronunciat alguns jutges l’últim any en sentències dictades a València i Oviedo.

stats