GLOSSARI
Emprenem 29/04/2012

Pèrdues latents

Jordi Fabregat
1 min

La reforma financera obliga els bancs a provisionar el valor dels seus actius perquè aflorin les pèrdues latents. L'import d'una pèrdua latent és la diferència entre el valor comptable (el que apareix als llibres) i el valor de mercat d'un actiu. Probablement, si vau comprar un pis entre l'any 2000 i el 2007, vosaltres també teniu una pèrdua latent. La podríeu calcular si actualment demaneu una taxació del vostre habitatge i la compareu amb el valor de compra. Però, si no és necessari, no ho feu, per no castigar-vos inútilment.

En el cas de les entitats financeres la situació és idèntica.S'han quedat amb immobles i alguns els tenen valorats per l'import de la hipoteca o del crèdit concedit. I, naturalment, el preu de mercat, al qual us podríeu vendre el pis o un solar, és inferior a l'import de la hipoteca. La diferència és la pèrdua latent.

És curiós o, més ben dit, preocupant que després de quatre anys l'import dels actius bancaris del sector immobiliari continuï superant els 300.000 milions d'euros i la demora ja arribi al 8%. Fixeu-vos que es torna a parlar de la creació d'un banc dolent per col·locar-hi tots aquests actius, com va fer Suècia als anys noranta.

Fins que no s'aclareixi el valor dels actius immobiliaris, amb provisions realistes i ajustades als valors actuals dels immobles (i, especialment, els solars i les promocions mig construïdes), els bancs no obtindran finançament dels inversors. I, si no l'obtenen, no podran augmentar els préstecs a particulars i empreses que tant necessitem perquè l'economia pugui créixer.

Jordi Fabregat és director del màster de finances d'Esade

stats