Opinió
Emprenem 06/05/2012

L'emperadriu del palanquejament

José M. Gay De Liébana
1 min

Possiblement ACS es va convertir en els últims anys en l'emperadriu d'una figura financera, abans molt lloada i ara repudiada: el palanquejament. El creixement del grup presidit per Florentino Pérez, que ara regeix els destins del Reial Madrid, s'ha basat en un gran endeutament fins al punt que, al tancament del 2011, els seus 47.988 milions d'euros d'actius totals estan finançats amb 41.796 milions d'euros de deute i només amb 6.191 milions de recursos propis.

Però les complicacions del seu balanç no provenen exclusivament d'aquest deute que representa el 87% del seu finançament, sinó per les tensions a curt termini que té la companyia. El seu actiu circulant de 27.948 milions d'euros no ofereix una plena cobertura del seu deute a curt termini, que suma un total de 28.320 milions. Tibar massa la corda a curt termini comporta sobresurts en l'equilibri financer. Si, a més, a tot això s'hi afegeix que les exuberants inversions palanquejades a Iberdrola cotitzen a la baixa, les conseqüències comporten lògiques tibantors a la borsa...

José M. Gay de Liébana és professor d'economia financera a la UB

stats