02/06/2013

Devaluar sense sortir de l'euro

2 min

Cada dia que passa es fa més evident que l'euro no havia de ser l'estació de sortida del procés d'integració europea, sinó més aviat la d'arribada, i que l'actual concepció rígida de la nostra divisa ha fracassat. La fase de convergència prèvia a l'adhesió, que tenia com a objectiu prioritari mantenir-nos una temporada per sota del 3% de dèficit públic en un moment ascendent del cicle econòmic, s'ha demostrat insuficient per equilibrar les diferències de competitivitat entre els països adherits; diferències que s'han mostrat en tota la seva magnitud amb el canvi de cicle. Hem evitat la carrera de les tradicionals devaluacions competitives, però l'hem substituït per crisis de deute sobirà i per intents de devaluació interna que comporten enormes costos socials, en un intent desesperat per mantenir una única política monetària en un continent econòmicament divers.

Si la solució no pot venir per recuperar les antigues monedes estatals, haurem de ser creatius i pensar un sistema monetari alternatiu que permeti ajustar les nostres economies com si féssim una devaluació, sense destruir l'euro. Aquesta és la intenció de diverses propostes que han sorgit al voltant de la creació de monedes complementàries d'àmbit estatal o nacional que puguin conviure amb un euro en l'àmbit europeu i mundial. Una de les més elaborades és l'anomenada Solució Matheo (SM), d'André ten Dam, que permetria reparar els desequilibris macroeconòmics dins la zona euro, d'una manera relativament fàcil i sense abandonar la moneda única.

Amb la SM, l'euro seguiria sent l'única moneda de curs legal en tots els països de l'eurozona, però cada país tindria també una moneda estatal que utilitzaria com a unitat monetària interna per fixar salaris i preus, i que es podria devaluar o revaluar respecte a l'euro. El BCE regularia aquestes devaluacions relatives i també les diferents masses monetàries i les taxes d'interès de l'euro i de les monedes nacionals. Els estats podrien emetre deute amb euros o en monedes nacionals, i els contractes privats es podrien fer amb una moneda o altre.

Ja que estem lluny d'aconseguir una vertadera unió política, fem un sistema monetari més en línia amb el grau d'integració assolida.

Enginyer

stats