Emprenem 01/12/2013

Carlos Sisternas: "A les iniciatives públiques hi falta integració"

A.r.
2 min

Carlos Sisternas és director a Catalunya de la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (Fenin), que representa prop de 500 empreses del sector. Catalunya concentra el 40% d'aquestes companyies, incloses multinacionals locals com Grifols, el grup Werfen i Matachana i l'alemanya Hartmann, que des de la planta de Mataró ven tiretes i esparadrap a tot el món.

El sector ha estat classificat d'estratègic per l'administració. Què hi ha de cert en aquesta classificació?

En l'àmbit de la innovació ho segueix sent. Tenim un percentatge d'inversió en R+D superior a la mitjana espanyola, d'entre el 3% i el 6%. El problema és la pràctica: el nostre principal mercat és el públic, i després de cinc anys d'anar a la baixa, amb retallades de Salut de l'ordre del 60% en renovació tecnològica, la conseqüència directa són menys vendes i reducció de personal. Es calcula que unes 200 empreses han tancat, la majoria pimes. Un altre factor crític és el deute sanitari amb els proveïdors del sector, que supera els 2.500 milions d'euros i retards de 300 dies. A això cal sumar-hi la falta de crèdit que pateixen les pimes perquè els bancs no els renoven les pòlisses.

Quin ha sigut l'impacte per al sector?

La caiguda del mercat ha sigut d'entre el 5% i el 6% entre el 2011 i el 2012, però no ha afectat totes les àrees igual. La més afectada ha sigut l'electromedicina, com els fabricants d'aparells de raigs X, que ha caigut el 45%. Els mercats de la diagnosi in vitro i l' e-health van millor. És el cas de Grifols, que després d'adquirir la unitat de diagnòstic de Novartis ha consolidat el tercer lloc en el rànquing mundial d'hemoderivats. Hi ha una clara tendència a la concentració del sector, però això ja venia d'abans. També estem presenciant l'aparició de nombroses start-ups molt innovadores en nínxols molt concrets. D'altra banda, les empreses pateixen molta pressió en preus, i això disminueix el seu marge.

Què han fet bé les supervivents?

Les que estan sobrevivint són les més innovadores i que s'han fet un nom a fora. Les exportacions del sector han continuat creixent un 6%, per sobre de la caiguda del mercat. L'administració té diverses iniciatives de suport en marxa, com el clúster mèdic, Biocat i els parcs científics, però els falta integració.

stats