06/05/2012

Biomassa, una sortida sostenible als boscos

2 min
Biomassa, una sortida sostenible als boscos

Un incendi forestal va cremar al març més de 1.000 hectàrees a l'Alt Pirineu, cosa que posava en evidència la vulnerabilitat dels nostres boscos davant el canvi climàtic i una política de gestió forestal insuficient. La necessitat de prevenir incendis i trobar incentius econòmics que impulsin els propietaris de finques a invertir en la neteja de boscos ha posat sobre la taula un nou sector estratègic: la producció de biomassa forestal.

"És un sector en expansió, però pot ser rendible a mitjà termini", diu Miquel Marin, gerent de Forest Marin, empresa de serveis forestals a Matadepera. Les companyies dedicades al sanejament de boscos poden trobar una sortida comercial a la recollida de restes de fusta i altres residus vegetals del bosc, que s'utilitzen per fabricar biomassa forestal. Utilitzada com a combustible, la biomassa es destina a usos elèctrics i tèrmics, sobretot per abastir sistemes de calderes i calefaccions. A més, està considerada una font d'energia neutra.

"Hem de ser capaços de donar sortida als nostres recursos forestals", diu Melcior Soler, director d'Enerfust, una empresa dedicada a la fabricació i comercialització d'estella forestal, bàsicament, "arbre triturat", aclareix el directiu. Enerfust, ubicada a Cassà de la Selva, exporta 35.000 tones anuals d'estella a Itàlia, on les centrals tèrmiques han substituït el carbó per la biomassa. Els ports de Palamós i Tarragona s'han consolidat com a sortida del producte a l'estranger.

Nous projectes

"Al mercat espanyol encara no hi ha sortida per a la venda massiva de biomassa forestal", es lamenta Soler. Una tona d'estella es cotitza entre 60 i 70 euros. L'objectiu primordial d'Enerfust, impulsada fa 4 anys per un grup de propietaris forestals, és fer operativa una planta de cogeneració energètica amb estella forestal a Cassà de la Selva, la primera d'aquest tipus a gran escala en territori català. L'obertura s'ha anat retardant per problemes urbanístics, però sembla que finalment veurà la llum, assegura Soler. L'empresa té un conveni amb Endesa i estima que la planta servirà per subministrar electricitat a unes 15.000 famílies.

La iniciativa se suma a la incipient indústria del sector en l'àmbit domèstic i municipal. En els últims 5 anys s'han instal·lat un miler de calderes de biomassa per a usos tèrmics, que sumen una potència de 71,7 MW, segons un informe de la fira de la biomassa de Vic.

Un estudi de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia calcula que el sector podria crear 14.000 llocs de treball directes i 25.000 d'indirectes a Espanya fins al 2020. El recurs és abundant: al país hi ha 2 milions d'hectàrees de superfície forestal, de les quals 1,3 milions corresponen a superfície arbrada. Un 80% és de propietat privada.

stats