Emprenem 09/02/2014

La banca espanyola retorna als mercats

Fitch creu que les emissions dels últims mesos milloren el finançament i permeten reduir la influència del BCE

2 min

La crisi de l'euro dels últims cinc anys ha estat molt dura per a tot el sector financer europeu, i en especial per a les entitats espanyoles, que han vist com es tancaven els mercats interbancaris. El finançament extern era gairebé inexistent. A mesura que les tensions de les primes de risc perifèriques s'han relaxat, els bancs han obert a poc a poc finestres d'emissions de bons i altres productes, que han rebut molt d'interès durant els últims mesos.

Segons el director d'institucions financeres de Fitch Ratings España, Erwin van Lümich, la banca local ha fet un gran esforç per guanyar capital i liquiditat durant la crisi. En aquest sentit, un 80% dels bancs espanyols tenien perspectiva negativa en la revisió de la seva qualificació a finals del 2012. Només un any més tard aquest percentatge supera una mica el 40%, i augmenten del 18% fins a gairebé el 60% les entitats que tenen perspectiva estable.

Van Lümich va explicar durant una de les conferències d'una jornada organitzada per Fitch i Barcelona Centre Financer Europeu celebrada a la Borsa de Barcelona que el sector passa per un període de transició, amb perills interns, com la qualitat dels actius. Precisament aquest any el Banc Central Europeu (BCE) farà els exàmens d'estrès, per posar a prova aquesta incògnita.

La morositat és un altre dels temes que preocupa. Situada sectorialment per sobre del 13%, sembla que el perill promotor ja està acotat, i que ara el que pot créixer són els impagats particulars amb hipoteques.

Fins i tot Bankia

Però malgrat aquests paranys que encara ha de superar el sector financer, Lümich va valorar l'esforç que els bancs han fet per retornar als mercats de capitals. L'èxit de les emissions dels últims mesos ho recalca. El directiu holandès de Fitch fins i tot va destacar l'emissió que a principis de gener va llançar Bankia, per un volum de 1.000 milions de bons a cinc anys, que va recollir una demanda de 3.500 milions. Una autèntica sorpresa en positiu.

Per la seva banda, el director espanyol de Fitch Ratings, José Santos, va insistir que aquesta millora del finançament dels bancs permet reduir la dependència del BCE. Durant l'any passat les entitats van reduir en 111.000 milions d'euros el deute amb l'organisme regulador.

Un altre aspecte positiu és la progressiva reducció de la dependència empresarial del sector financer. Les grans empreses han decidit augmentar el nivell d'emissions corporatives. Així, fins al 2011 els bancs controlaven el 79% del total d'emissions. Aquest percentatge va baixar al 67% l'any següent i el 2013 es va reduir fins al 58%. Aquesta reducció de la participació bancària també ha vingut acompanyada d'una disminució del compte total d'emissions. José Santos va destacar que "en un futur" es produirà un equilibri entre les emissions bancàries i corporatives de les grans companyies.

stats