Emprenem 02/02/2014

Atur elevat, però amb economia submergida

2 min

Hi ha estrangers que es pregunten com es poden suportar nivells d'atur superiors al 25% des de fa mesos i mesos sense revoltes dignes de menció. Doncs perquè la cobertura familiar és als països del sud d'Europa molt més generosa que en altres zones i perquè l'economia submergida funciona a tot gas. No pot ser d'una altra manera. El que és estrany és que hi hagi ministres que s'exclamin de la situació quan sorgeixen estudis que certifiquen que pràcticament una quarta part de l'economia catalana i espanyola és en negre. La caixa B. La famosa frase: "Com ho fem això, amb IVA o sense?" Efectivament, el Sindicat dels Tècnics d'Hisenda (Gestha) i la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) han emès aquesta setmana informes sobre l'economia submergida, amb xifres coincidents. Gairebé un de cada quatre negocis no paguen a Hisenda. Aquesta proporció suposa que un milió de pimes o autònoms espanyols transiten en l'economia fosca, competint de manera deslleial amb els altres tres milions que sí que compleixen. Doncs davant d'aquesta evidència, el titular d'Economia, Luis de Guindos, per quedar bé, ha obert el manual i ha respost que l'economia submergida és dolenta per a tothom, i que s'ha de potenciar la lluita contra el frau.

I més enllà d'això poca cosa més. El govern no pot abaixar ara l'IVA. Brussel·les i els amics alemanys especialment s'exclamarien. Cap solució, doncs, a la pràctica des del ministeri, com no sigui la responsabilitat i recordar que Hisenda som tots. En canvi, l'ATA proposa tres mesures: reduir la retenció actual del 21% al 15% per als autònoms amb ingressos trimestrals inferiors a 12.000 euros; deduccions fiscals familiars per a despeses com la sanitat, i establir una base mínima diferent de la Seguretat Social per als autònoms amb rendiments declarats inferiors a 8.000 euros.

stats