MACRO
Emprenem 05/05/2013

Atur a Catalunya: més homes i més immigrants desocupats

La taxa d'atur a Catalunya es manté més baixa que en el conjunt espanyol, però castiga més els treballadors masculins i els estrangers

Christian De Angelis
3 min

Una taxa d'atur rècord, del 27,16%, i unes previsions oficials que mantenen aquesta xifra per sobre del 25% almenys fins al 2016. Aquestes són les grans magnituds sobre el mercat laboral en el conjunt d'Espanya posades sobre la taula en l'últim Primer de Maig.

A Catalunya, l'última Enquesta de Població Activa (EPA) també planteja un mapa laboral en una profunda crisi, però amb diferències (positives) i particularitats (negatives) en la seva comparació amb el conjunt espanyol.

Raons històriques

Amb les xifres a la mà, la primera gran diferència entre la situació de l'atur a Catalunya i a Espanya és el nombre global de desocupats. Mentre que a Espanya l'EPA del primer trimestre ha disparat en més d'un punt percentual la taxa d'atur, fins al 27,16%, a Catalunya la pujada va situar-se en sis dècimes, fins al 24,53%. El resultat d'aquesta comparació reflecteix una distància històrica que es mantenia també en els temps de bonança: quan l'atur a Catalunya era de només el 6,1%, el segon trimestre del 2007, en el conjunt d'Espanya era de quasi el 8%. Cristina Faciaben, secretària de socioeconomia del sindicat CCOO de Catalunya, destaca que "les dades són pèssimes en tots els nivells, tot i que hi ha una millora anecdòtica en la comparació entre Catalunya i Espanya".

Dones a l'atur

Un altre factor diferenciador de l'atur català és el gènere: mentre que l'atur és més femení al conjunt d'Espanya, a Catalunya la situació més negativa és per als homes que busquen feina.

Les dades d'atur masculí es distancien en 1,5 punts entre Catalunya i Espanya, on la taxa se situa en el 25,8% dels homes. Entre les treballadores, la situació és clarament millor a Catalunya. De fet, a Catalunya la situació s'ha capgirat durant aquesta crisi. Si l'any 2006 l'atur femení gairebé duplicava el masculí (amb un 8,2% enfront del 4,8% en el tercer trimestre de l'any), des del segon trimestre del 2008 el percentatge de persones desocupades és superior entre els homes. En el primer trimestre d'enguany, 25,3 de cada 100 homes i 23,7 de cada 100 dones estaven a l'atur.

Segons Faciaben, això és degut al fet que la destrucció d'ocupació va començar en els sectors més masculinitzats (construcció i indústria) i a poc a poc augmenta en els serveis, més feminitzats. "La destrucció d'ocupació a la indústria s'ha frenat una mica i quasi ha tocat fons, mentre que en els serveis segueix augmentant, de manera que és previsible que la desocupació femenina continuï augmentant", comenta Faciaben. "És un patró que es repeteix en totes les crisis -afegeix-, però l'ocupació masculina es recupera en primer lloc i creiem que molts llocs de treball, sobretot femenins, no es recuperaran mai".

Joves i immigrants

En termes d'atur juvenil, Catalunya també guanya, amb cinc punts percentuals menys d'atur entre els joves de menys de 25 anys que en el conjunt d'Espanya, on 57 de cada 100 joves no troben feina.

D'altra banda, l'atur entre la població estrangera és del 39,2% en el conjunt d'Espanya i es dispara fins al 41,9% a Catalunya, una taxa que arriba al 48,3% en el cas dels homes immigrants procedents de fora de la Unió Europea.

Lleida, guanyadora

Dins de Catalunya, l'examen de l'EPA també dibuixa una situació ben diferenciada, amb la província de Lleida com la clara guanyadora. Amb un atur del 16,6%, Lleida és, de fet, una de les províncies espanyoles amb menys desocupació, només superada per Osca, Guipúscoa i Àlaba.

A Tarragona es dóna la situació contrària, amb una taxa de desocupació del 29%. A Barcelona i Girona, els percentatges arriben al 24,4% i al 25,1%, respectivament.

stats