Emprenem 23/03/2014

Acords arbitrals en només dos mesos

El Tribunal Arbitral de Barcelona ofereix un sistema abreujat per a pimes un 30% més barat

2 min

Els arbitratges s’han convertit en una alternativa real a la judicialització dels conflictes. Els laudes arbitrals són equivalents a una sentència judicial i són d’obligat compliment per les parts.

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha volgut celebrar el seu 25è aniversari amb l’oferta d’un nou servei de resolució abreujat, especialment pensat per a pimes en problemes que poden arribar a unes despeses de 30.000 euros.

El president de l’organisme, Jesús de Alfonso, justifica aquest servei exprés amb l’argument que “és el moment que les empreses se centrin a sortir de la crisi i dediquin més temps al creixement econòmic, i d’aquesta manera podran esmerçar menys temps als temes judicials”. Efectivament, els processos als jutjats mercantils s’eternitzen.

El procediment abreujat redueix de sis a dos els mesos necessaris per arribar a un acord en cas de conflicte. Aquesta reducció també permet disminuir el cost, que passa a ser un 30% més barat sobre les despeses habituals d’un judici. L’agilització del procediment es basa en el fet que les parts comencen a presentar els requeriments mentre es busca un àrbitre.

“Són professionals qualificats i especialitzats en la matèria. Si es tracta, per exemple, d’un conflicte entre dues empreses farmacèutiques, buscarem un àrbitre que en sàpiga. Això als jutjats no passa, perquè els casos cauen o no cauen”, remarca Jesús de Alfonso.

Acord entre les parts

Una vegada les parts han declarat en el procés arbitral, s’obre un període de cinc dies perquè s’arribi a un acord. Si una de les parts rebutja l’àrbitre, es pot canviar per un altre.

El Tribunal Arbitral va fer el 2012 un total de 71 procediments, una xifra que es mantindrà en un nivell similar en el tancament encara pendent de l’any passat. La conflictivitat s’ha estabilitzat en els 74 arbitratges administrats durant els anys de crisi, lluny de la punta de 121 a què es va arribar l’any 2004 .

Els conflictes se centren normalment en els sectors de la construcció i immobiliari (contractes d’execució d’obres, especialment), que van suposar el 14,20% del total durant el 2012, conflictes societaris (17%) i finances (productes complicats com swaps ), que es van disparar fins al 30%.

Segons Jesús de Alfonso, la principal aportació del Tribunal Arbitral “ve representada per la neutralitat i la independència”, tenint en compte que la institució no depèn de cap organització en particular.

El TAB es va fundar el 1989 en el marc de les previsions de la llei d’arbitratge de l’any anterior. La iniciativa va tenir el suport inicialment del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Col·legi de Notaris de Catalunya. El juny del 2009 s’hi va sumar el Deganat Autonòmic de Registradors Mercantils i de la Propietat de Catalunya, i el 2012 s’hi va afegir l’Associació Intercol·legial de Catalunya.

stats