ELS MERCATS
BLANCA PALACIÁN I MILLÁN VÁZQUEZ

El deute corporatiu anima la borsa

El nou any ha començat amb un panorama més favorable per a la crisi del deute. Els bancs s'estan sanejant gràcies a la forta injecció de diners i les mesures d'austeritat preses, i els EUA han aconseguit sortir ben parats de les negociacions sobre l'abisme fiscal.

Al mercat del deute públic estatal, l'interès exigit al bo espanyol a 10 anys voreja mínims des del març passat, i se situa a prop del 5%. En canvi, aquesta setmana, Telefónica ha tancat una emissió de bons a 10 anys per 1.500 milions d'euros i un cupó del 3,99%. Es tracta de la primera vegada que la multinacional espanyola aconsegueix col·locar bons a 10 anys amb un interès inferior al 4%, un cost gairebé un 1% inferior al corresponent a un bo del Tresor al mateix termini. L'operació ha estat sobreescrita més de 6,5 vegades, amb més d'un 90% de participació d'inversors internacionals. Es tracta de l'emissió més gran que ha fet mai una companyia perifèrica des del 2010 i és el termini més llarg emès per una empresa espanyola en els últims tres anys. Curiosament, aquesta emissió de deute, que no és més que una font de finançament per a Telefónica, serà utilitzada per refinançar els venciments de deute previstos per a aquest any.

L'atractiu resideix en una rendibilitat del 3,99%, uns 2,5 punts percentuals més que la del bo governamental alemany. Sorprenentment, Telefónica també va pagar prop d'un punt percentual menys que els bons governamentals espanyols a 10 anys, cosa que suggereix que els inversors han deixat de témer la crisi de l'eurozona. Telefónica està aprofitant la millora en les condicions del mercat per emetre deute a un termini més llarg i a un nivell inferior a les emissions fetes el 2012.

CaixaBank, Gas Natural i Abengoa han llançat noves emissions per saciar el brusc ressorgiment de la demanda de deute de les empreses espanyoles. Els inversors de la renda variable no passen per alt aquesta millora en les condicions de finançament, i valors com CaixaBank, Popular i Telefónica, després d'emetre deute, s'han disparat a la borsa.

Els inversors també recorren al mercat secundari de deute a la recerca de companyies que desperten poc interès, i això està incrementant els preus ràpidament. Aquesta estratègia pot resultar arriscada, ja que els bons dels emissors més febles i de les empreses en economies emergents són més vulnerables als canvis d'ànim, i l'alta volatilitat pot fer males jugades. D'altra banda, el Comitè de Basilea ha anunciat un futur canvi en les regles de liquiditat dels bancs perquè les entitats financeres puguin incloure els bons corporatius a les seves carteres. Aquesta decisió significaria un flux més gran de líquid per a emissions.

Millán Vázquez i Blanca Palacián són analistes de borsa.