JOSÉ LUIS MORALES, SOCI DIRECTOR D'ALIMENTARIA

El desafiament

Des de fa anys els fabricants tradicionals de productes de brioixeria que tots coneixem s'estan veient obligats a afrontar seriosos desafiaments que qüestionen no només la seva posició de lideratge, sinó també la seva supervivència. D'una banda, hi ha els canvis de preferències dels consumidors, amb una disminució generalitzada de la despesa destinada a aquests productes.

D'altra banda, la saturació del mercat i la creixent pressió competitiva de les marques del distribuïdor han trencat la posició atrinxerada d'aquests fabricants més tradicionals. Potser confiaven que el posicionament envejable de la seva marca i la lleialtat dels consumidors serien suficients per fer front a uns elevats costos d'estructura i de mà d'obra. Però la realitat és que en un mercat madur en què el preu és el principal factor de compra, ja no poden traslladar els augments de costos al preu de venda. I, així, la seva rendibilitat ha disminuït progressivament al llarg dels anys.