El 41% dels dipòsits, entre cinc entitats

La reestructuració del sector financer provoca la destrucció de 39.500 llocs de treball des del 2008

Desapareixen les caixes i augmenta la quota dels bancs. Aquest traspàs lògic ha provocat un augment de la concentració del sector espanyol, perquè les cinc primeres entitats financeres ja controlaven més del 40% dels dipòsits, oficines i crèdits a finals de l'any passat, segons l'empresa d'anàlisi DBK.

Així, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia i el Banc Sabadell s'enduen bona part del negoci del sector, tot i que encara lluny de les previsions d'alguns directius d'aquestes entitats, que durant el 2013 han previst que al final de la reestructuració financera la concentració podrà arribar al 60%. D'aquesta manera, la quota de mercat dels cinc primers bancs en dipòsits ja era del 41,2%, del 45,9% en oficines i del 46,3% en crèdits (la quota s'eleva fins al 63,7% si es consideren les 10 primeres entitats financeres).

El saldo viu en préstecs al sector privat va experimentar una caiguda del 10,3% l'any passat, amb una davallada addicional del 6,6% fins al juliol del 2013, quan es va situar en els 1,44 bilions d'euros.

El procés de reordenació ha provocat un fort impacte en el volum de la xarxa comercial, que entre finals del 2008 i el juny d'aquest any ha disminuït un 20%, fins a situar-se en 36.115 oficines. Aquesta retallada ha anat acompanyada d'un elevat ajust laboral.

D'aquesta manera, s'han destruït 39.500 llocs de treball i s'ha passat d'una plantilla global de 270.900 treballadors a 231.400 empleats.

Productivitat

La reducció de les dimensions del sector ha augmentat la productivitat. Segons l'estudi de DBK, alguns indicadors han millorat de manera notable, "una tendència que seguirà en els pròxims anys", tenint en compte els plans d'algunes entitats de mantenir els plans d'ajust. Cal tenir present que en aquest informe no està inclòs, per exemple, l'expedient de regulació de més de 2.100 persones pactat a l'octubre a CatalunyaCaixa ni unes noves baixes que es podrien produir a Bankia. Tampoc s'han comptabilitzat totes les reduccions pendents ja pactades a CaixaBank, el BBVA o el Santander.

Així, el saldo de dipòsits per oficina s'ha incrementat un 15% entre el 2008 i el juliol del 2013, ipassant de 31,29 a 35,99 milions. El nombre mitjà de treballadors per oficina el desembre del 2012 es va situar en les sis persones.

Respecte a les tendències, l'estudi de la consultora espera un perllongament del procés de redimensionament de la xarxa d'oficines i de les plantilles, "però a un ritme inferior que en anys anteriors, amb la intenció de millorar els nivells d'eficiència i rendibilitat".

Sobre l'evolució del negoci bancari, DBK preveu que els productes financers cada cop s'adaptaran més als clients, amb un augment de la personalització de serveis. També indica un impuls de la banca per internet, amb una millora de les plataformes tecnològiques per aconseguir una operativa més eficient.