L'ENTREVISTA
TONI GARGANTÉ

Josep Soler: "Com més cultura financera tenim, més estalvi i menys morositat"

Josep Soler va ser nomenat al setembre per segona vegada president de l'Associació Europea d'Assessors i Planificadors Financers (EFPA Europa), que agrupa uns 500.000 professionals dedicats a aquesta àrea financera.

Josep Soler, director general de l'Institut d'Estudis Financers / PERE TORDERA Zoom

L'Institut d'Estudis Financers (IEF) és una entitat de divulgació i formació bancària, creada el 1990 per alguns bancs. El seu director general observa les tendències del sector, valora el rescat bancari i parla de les relacions de les entitats amb els clients. Per incrementar l'alfabetització financera, més necessària que mai després del desastre provocat per productes com les participacions preferents, Josep Soler proposa que treballadors jubilats del sector s'impliquin en el que seria un programa d'educació financera en l'àmbit català.

¿En quin punt de la crisi bancària estem?

Totes les crisis tenen l'origen en una falta de confiança. A mesura que les entitats han començat a fer més banca d'inversió, la distància amb el client s'ha eixamplat. I només ha faltat l'increment exponencial d'aquesta desconfiança amb els productes estructurats col·locats darrerament. No hi ha cap altre sector en què el client estigui tan distanciat amb el seu proveïdor.

Ja sense parlar de les participacions preferents, es col·loquen pagarés a tort i a dret...

La gent hauria de ser conscient que quan subscrius pagarés ets creditor d'un banc. I això moltes vegades no s'explica...

Hi ha alguna esperança?

Fins i tot s'ha arribat al punt que com que els bancs no poden donar crèdits, perquè han de centrar-se a captar recursos propis, segons el que els obliguen a fer, han optat per empetitir-se, perquè és molt difícil aconseguir capital nou. Només d'aquesta manera arriben a la solvència que se'ls demana. Això representa que encara s'estreny més el crèdit, i s'escanya els particulars i les empreses.

¿Vostè és molt crític amb els bancs?

Som una entitat del sector, però volem dir al sector que ha de fer una reforma. No només la que té a veure amb la consolidació i les fusions, sinó també amb els clients.

Algunes propostes?

Hem pensat una bateria de quatre idees per iniciar una nova relació entre els bancs i els usuaris. La primera és basa en la transparència. Productes més simples, que s'han d'entendre. S'ha de parlar molt clar sobre els costos. No es pot contractar un fons sense saber el que costa. Et diuen que no tindrà cap cost, però això no és veritat, perquè sempre hi ha comissions. En segon lloc, les entitats han de reduir, no eliminar, els beneficis. S'han de reduir els conflictes d'interès. Hi ha d'haver unes normes ètiques i de conducta. S'ha d'implantar un codi hipocràtic. Es tracta d'explicar, per exemple, que jo li vull col·locar aquest producte, però vostè ha de saber que aquesta empresa està participada pel banc...

Falten dos objectius.

El professional que m'atén ha de ser qualificat. Aquest és el tercer objectiu. Les entitats s'han acostumat a dir: he passat les proves d'estrès, però jo no en tinc ni idea. Som gairebé l'únic país que no exigeix formació financera a qui t'atén en una oficina. Només a Portugal i en algun país de l'Europa de l'Est tenen el mateix dèficit. I per acabar, podem girar la truita, perquè també tenim un dèficit com a país molt clar: hi ha uns coneixements financers molt fluixos. No ens adonem que com més cultura financera tenim, generem més estalvi i menys problemes de morositat. Falten empreses d'informació financera. Nosaltres des de l'IEF tenim un projecte amb l'aval de la UE.

En què consisteix?

Hem fet proves test en vuit instituts, i hem format molts professors de secundària. Ara estem començant a veure si amb la Generalitat construïm un projecte global. Es tractaria de crear un programa d'educació financera en l'àmbit català, on també podríem involucrar el talent dels treballadors jubilats.

Però tan enrere estem?

Només un exemple. Al Regne Unit les llevadores són agents de cultura financera, perquè eduquen les joves que van de part. És evident que no és el mateix una economia familiar d'una parella quan viu sola que quan li ve una criatura. Tot varia, i no es poden fer servir els mateixos esquemes de despesa. S'han de prioritzar unes coses.


PERFIL

Josep Soler és fundador i antic president d'EFPA ja entre el 2004 i el 2009, ha estat escollit per a un nou mandat de tres anys, i vol impulsar el creixement internacional de les qualificacions i certificacions europees. Josep Soler assegura que les entitats financeres del sector s'han adonat del "capital humà que han perdut" en la reestructuració bancària, que ja fa quatre anys que dura. "Ara es penedeixen d'haver abaratit tant les plantilles" amb les prejubilacions i les reduccions de plantilles que s'han fet, assegura. Però també reconeix que el sector està sobredimensionat.