CHRISTIAN DE ANGELIS

La crisi també impulsa els delictes econòmics

Les condemnes per infraccions econòmiques a Catalunya han augmentat fins al 23,4% des del 2007. Principalment són robatoris i furts contra Hisenda i relacionats amb l’urbanisme

Delictes contra la seguretat viària, robatoris, furts i delictes contra la salut pública. Són els delictes que van generar més condemnes a Catalunya i en el conjunt d’Espanya l’any 2012, l’últim amb dades disponibles. Aquell any Catalunya va comptabilitzar 38.198 condemnes per delictes comesos, aproximadament cinc per cada mil habitants. La taxa és superior en el conjunt d’Espanya, amb 5,8 condemnes per cada mil habitants. Aquest recompte inclou tota mena de delictes, des de les injúries fins a la violència de gènere, i mostra augments des de l’any 2007, en l’inici de la crisi, del 40% en el cas del conjunt d’Espanya i del 20,9% en el cas de Catalunya. ¿Però com han evolucionat, en particular, els delictes econòmics durant aquest període?

Sigui o no un efecte de la crisi o de l’acció dels cossos policials o la justícia, els delictes amb un vessant econòmic han augmentat des de l’inici de la crisi, i hi ha hagut un 23,4% més de condemnes a Catalunya i un 27,7% més en el conjunt d’Espanya.

Contra el patrimoni

Els delictes més nombrosos són els comesos contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, amb 8.848 condemnes l’any 2012 a Catalunya. Gairebé tres quartes parts d’aquests delictes amb condemna van consistir en robatoris o furts, però també hi destaquen altres categories.

Per exemple, l’any 2012 es van registrar a tot Catalunya 802 condemnes per defraudació, 22 per extorsió i 74 vinculades amb la propietat intel·lectual o industrial, a més de 15 delictes societaris. La receptació i el blanqueig de capitals van sumar 177 condemnes. En tot l’any 2012 no es va registrar cap condemna a Catalunya per sostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural. De fet, només se’n va registrar una en el conjunt d’Espanya. Del 2007 al 2012 aquesta mena de delictes van augmentar a Catalunya un 23,7%, mentre que en el conjunt d’Espanya la pujada va arribar al 27,7%.

Contra la Hisenda

Els delictes contra la hisenda pública i la Seguretat Social són gairebé testimonials en comparació amb l’anterior grup de condemnes: a tot Catalunya se n’hi van registrar l’any 2012 un total de 85, en front de les 475 del conjunt d’Espanya.

Tot i això, aquests valors són força superiors que els que hi va haver a l’inici de la crisi: l’any 2007 els delictes contra Hisenda i la Seguretat Social van ser 62 a Catalunya i 351 en el conjunt d’Espanya.

Contraban

Tot i la davallada de l’activitat immobiliària en els últims anys, les condemnes per delictes relatius a l’urbanisme i l’ordenació del territori han pujat amb força en els últims anys. En el conjunt d’Espanya la pujada del 2007 al 2012 va arribar al 155%, fins a les 879 condemnes, i a Catalunya al 41%, fins a les 62 condemnes.

En canvi, en els últims anys s’han disparat els delictes relacionats amb la llei orgànica de repressió del contraban. Si a Espanya van passar de cinc condemnes l’any 2007 a 64 el 2012, a Catalunya es va passar de zero a 19 casos de condemnes per aquesta llei, que va ser modificada l’any 2011 per establir nous mecanismes de control del comerç internacional de material de defensa, de productes i tecnologia de doble ús o que es puguin fer servir per a armament nuclear, agents químics o materials de tortura.

Tranquil·litat laboral

Un dels pocs delictes que han anat a la baixa durant la crisi són els vinculats amb la vida laboral. En aquest sentit, tot i que en el conjunt d’Espanya van augmentar un 12,8% els delictes contra els drets dels treballadors del 2007 al 2012, fins a les 864 condemnes, a Catalunya van baixar un 14,8%, fins a les 109 condemnes.