MACRO
ARA

Els crèdits a la indústria cauen un 6%

Segons dades del Banc d'Espanya, el crèdit de bancs i caixes a altres sectors residents (famílies i empreses) anava majoritàriament al finançament d'activitats productives, amb un 52,9% del total. El 2011, el crèdit per a les empreses va disminuir un 4,2% en relació a l'exercici precedent. Per sectors, els serveis (que és el que té més pes en el conjunt de l'economia espanyola) acumulaven a finals del 2011 el 72% del crèdit concedit a les empreses. En total, aglutinaven 680.213 milions d'euros del crèdit bancari, amb un descens del 2,15% respecte a l'any anterior.

Quant a la indústria, la situació és força pitjor: a finals del 2011 el sector només rebia el 15,2% del crèdit global a les empreses, amb un descens del 6% en relació a l'any precedent. En la construcció (que el 2007 i el 2008 havia acumulat més crèdit fins i tot que la indústria) la baixada el 2011 va arribar al 14%, amb un 10,44% del total. Als 98.505 milions d'euros de crèdit acumulat pel sector de la construcció a finals del 2011 s'hi sumen, però, 298.267 milions més a favor de les empreses de serveis immobiliaris.