Com crear una pime sense errors

Moltes empreses arriben a presentar concurs de creditors per situacions que es podrien evitar des d’un bon inici. Pactes entre socis, assegurances, traspassos de poder i patents són temes espinosos, que val la pena pactar com més aviat millor

Com crear una pime sense errors / S.S. / DIGITAL VISION Zoom

Una bona planificació a l’hora de muntar una companyia és fonamental. L’emprenedor ha d’abordar moltes qüestions senzilles en el moment de crear una societat i molt difícils de superar quan el negoci està en marxa. Fins i tot, en alguns casos s’acaba demanant concurs de creditors. Tot i que els nivells de suspensions de pagaments han millorat durant els dos primers mesos de l’any, el memorial de greuges agafa forma de decàleg.

Accionariat: cal un soci amb majoria

Un dels errors més comuns és quan dos o més socis es reparteixen a parts iguals el capital d’una empresa. Segons el director del departament mercantil del grup d’advocats i economistes Gispert, Bosco de Gispert, “sovint es munta una empresa entre dos amics o un matrimoni al 50%”. Per qualsevol acord els socis es necessiten, cosa que pot portar directament a la dissolució.

Aquest tràngol es pot superar fàcilment si un dels socis té el 51% del capital o si “hi ha algun document que especifica què s’ha de fer en aquestes situacions de bloqueig”, remarca De Gispert. El cas dels socis minoritaris també s’ha de protegir. Es tracta dels accionistes que tenen, per exemple, una participació del 10% o el 25% a través de l’aportació d’una patent a l’empresa. Al cap d’un temps es pot donar el cas que els socis majoritaris plantegin ampliar capital només per diluir el soci petit, que pot quedar protegit amb un pacte que mantingui la seva participació encara que no aporti diners.

Professionalització de l’empresa

A les companyies familiars es pot donar el cas de veure persones poc preparades al capdavant de la gestió, només pel fet de formar part de la saga dels fundadors. El protocol familiar ha de regular l’accés dels familiars als càrrecs directius, encara que es tracti d’una pime.

“S’han de preveure totes les possibilitats, fins i tot que al fundador li agafi un atac de cor”, indica Bosco de Gispert. El protocol ha d’incloure tots aquests imprevistos.

Finançament: el perill dels avals creuats

S’ha de ser conscient dels problemes dels avals personals i de les garanties creuades entre societats del grup, que poden portar al fet que, en cas de crisi, l’enfonsament de l’empresa arrossegui la resta. Les fugides endavant avalant socis o terceres empreses amplien els problemes a aquests tercers avaladors. S’ha de separar la vida personal (patrimoni) de l’activitat professional (indústria).

Administració de la companyia

En determinades situacions, la llei fa responsables els administradors dels deutes de la societat, fet que suposa que només s’ha d’administrar societats que realment es coneguin. Es recomanable comptar amb les anomenades assegurances de directiu, que “no tenen un cost excessiu i cobreixen possibles pagaments si es presenta un concurs de creditors de manera defectuosa o bé els comptes anuals d’una empresa comporten responsabilitats”, indica l’advocat.

Estructura empresarial simple i operativa

S’ha d’evitar que tots els negocis estiguin sota un mateix paraigua, d’una sola companyia. També s’ha d’evitar sobredimensionar el grup, amb societats inútils que compliquen l’operativa.

Assessorament especialitzat

Sorprèn la quantitat de documents que moltes empreses firmen sense consulta prèvia “extrets de Google”. “El cost de l’assessorament inicial és sempre molt inferior al dels problemes d’un mal contracte”, afegeix Bosco de Gispert, que destaca la importància de l’ajut de consultors especialitzats.

Contractació internacional

En cas de conflicte, no és el mateix aplicar la llei espanyola i pledejar a Barcelona que emprar la llei coreana i pledejar al país asiàtic, per posar un exemple. Són les clàusules denominades d’última hora ( midnight clauses ) en un contracte. Semblen serrells poc importants, però que acaben sent cabdals. Mantenir un judici als Estats Units pot ser molt car.

Blindatge sobre la competència

És fonamental incloure clàusules anticompetència en els contractes amb socis, treballadors i directius, per evitar fuites de personal i d’informació. Aquest tema és també molt rellevant en la gestió de les patents.

Protecció davant d’impagaments

A més de les clàssiques assegurances que cobreixen impagaments, en operacions d’importància s’han d’incloure elements de protecció sobre morositat, com poden ser condicions resolutòries i tota mena de garanties. El cost pot ser elevat, però blinda davant de possibles impagaments. S’ha de tenir en compte la legislació concursal per evitar que aquests blindatges puguin ser inútils.

La possibilitat de vendre la fàbrica

Si el negoci no acaba d’anar bé, sempre hi ha la possibilitat de vendre la fàbrica, en el cas d’empreses industrials. Hi surt guanyant tothom, fins i tot, si la companyia acaba en concurs de creditors. El comprador aconsegueix una quota de mercat d’una activitat en marxa, part dels treballadors mantenen la feina i el venedor aconsegueix rendibilitzar bona part dels seus actius.