TEMA DEL DIA
DANI SÁNCHEZ UGART

La ciutat del 2050: el negoci de la intel·ligència (II)

El cotxe que va sol. Els carrers sensibles. Gadgets autosufients

El cotxe que va sol -Mobilitat sostenible-.

Una de les principals revolucions i la que més ràpid està avançant és la de la mobilitat. Respon a una necessitat molt immediata, perquè les carreteres de moltes ciutats estan a punt del col·lapse. El que podem esperar, segons el vicepresident de solucions de Schneider Electric, Manuel Moliner, és arribar a cotxes que es "condueixin sols". Es comunicarien amb la ciutat i sabrien preveure quina és la millor ruta per evitar les zones que en aquell moment estiguin més contaminades. I no hi estem tan lluny com sembla. "Estem com amb el wifi fa 15 anys", afirma Moliner. De fet, Google ja va assajar fa uns mesos un prototip de cotxe autònom i, amb Ford, desenvolupa el cotxe intel·ligent que serà capaç de fer servir aquesta informació.

Els carrers sensibles -Les extensions del cervell-.

Sensors per tot arreu. La smart city serà sensible. Detectarà si l'aire és brut, si els contenidors són plens, si als carrers hi ha gent i si als parcs els falta aigua, entre moltes altres coses. Tot això anirà a parar a un cervell central que gestionarà la informació. A més, segons el responsable de R+D+I de Ros Roca, Manuel Herrera, aquesta informació servirà perquè el sistema "n'aprengui" i sigui capaç d'anticipar-se a les necessitats. La seva empresa, que desenvolupa solucions de recollida de residus, presentarà aquesta setmana un programari d'aquest tipus que no només inclourà els sensors sinó que farà estadístiques de manera automàtica per oferir patrons de comportament de la població. La companyia està fent proves pilot en 20 ciutats, entre les quals Barcelona.

Gadgets autosufients -Microgeneració d'energia-.

La ciutat intel·ligent necessitarà molta energia. Però l'objectiu principal és que no contamini. Per això, els nous edificis i equipaments inclouran sistemes de microgeneració. És a dir, petits generadors solars o eòlics que alimentaran semàfors, la recàrrega de cotxes o l'enllumenat públic. Però perquè això sigui possible, segons el vicepresident de solucions de Schneider Electric, Manuel Moliner, caldrà una xarxa elèctrica intel·ligent, que sigui capaç de preveure els moments de més consum i redirigir la potència, en temps real, als llocs on més es necessita. Això, de fet, ja es fa a Singapur. La generalització de panells solars a les cases obligarà a crear sistemes que possibilitin la injecció d'energia de les cases al sistema sense fugues.