DES D'ÀSIA
JAUME GINÉ DAVÍ

La cinquena modernització que encara ha de fer la Xina

El 18è Congrés del Partit Comunista Xinès (PCX), iniciat dijous, decidirà sobre l'extensió i el ritme de les reformes polítiques i econòmiques per a la segona economia mundial. El marc general ja es va establir l'any 2011 amb el Pla Quinquennal 2011-2015, que té dos eixos prioritaris. El primer eix era un millor model de desenvolupament, més harmoniós, sostenible i respectuós amb el medi ambient. Són preocupants les creixents desigualtats territorials i socials que afecten milions de xinesos, principalment de zones rurals. Cal frenar les creixents tensions socials que afecten l'estabilitat política. Millorar la qualitat i el nivell de vida i els ingressos dels ciutadans és una condició per transitar d'un model basat en el sector exterior a un altre que impulsi el consum interior. I el segon eix és l'impuls de les reformes del sistema polític per democratitzar, reorganitzar i modernitzar el funcionament dels poders públics, des de l'executiu al judicial.

La Xina ha crescut acceleradament les últimes dècades amb un model insostenible a mitjà i a llarg termini sense reformes democràtiques, encara que siguin amb característiques xineses. El rol de l'estat-partit que controla els sectors econòmics estratègics, com els grans bancs i les empreses públiques, restringeix la competència i l'eficiència del mercat xinès. I afecta, malgrat les elevades taxes d'estalvi dels xinesos, milions de pimes i emprenedors.

Cada cop hi ha més ciutadans que es queixen de la corrupció i la concentració de la riquesa en mans d'unes elits lligades al règim. Les creixents classes mitjanes desitgen més obertura del país. No apunten directament, per ara, al lideratge del Partit Comunista, però la situació podria acabar en una crisi de legitimitat del partit.

La Xina viu una fase de transició delicada. Ha desenvolupat amb èxit les quatre modernitzacions: agrícola, industrial, militar i cientificotecnològica. Cal preguntar-se quan i com arribarà la cinquena modernització: la democràtica. La resposta estarà, a partir del març, en mans de la cinquena generació de dirigents xinesos, liderats per Xi Jinping i Li Keqiang.

Jaume Giné Daví és professor d'ESADE i autor del llibre 'Asia marca el rumbo'.