TERESA TURIERA

Un centre pioner a Europa en la cria i recerca del porc

Després de detectar el problema que tenen els investigadors per accedir a porcs específics per a la recerca, i de comprovar que només hi havia una empresa a tot Europa dedicada a la cria d'aquests animals, Jaume Amat va crear Specific Pig el 2011. Superada la primera fase d'inversió a través de les tres f ( family, friends and fools : família, amics i bojos), el més difícil va ser trobar les instal·lacions adequades. "Vaig passar-me més d'un any buscant una ubicació possible. Com que la normativa que s'aplica a aquests centres és la d'una granja de porcs, hi havia molts impediments per situar-ho a prop d'un nucli urbà, on hi ha la majoria de centres de recerca", explica Amat. Finalment va aconseguir un acord de lloguer per quinze anys de les instal·lacions que l'IRTA té al Prat del Llobregat, i que eren poc rendibles. Això ha convertit aquest institut depenent de la Generalitat en un dels socis del projecte.

"La col·laboració público-privada és el camí més raonable per revaloritzar la recerca que es fa a les universitats", afirma Amat. "El finançament públic per a l'emprenedoria procedent de la recerca ha desaparegut i el capital risc no vol risc. Ara han d'entrar a finançar empreses en estadis més inicials que abans i això els fa por. D'altra banda, els fons d'inversió estrangers busquen projectes molt grans, i això és per a segones o terceres rondes de finançament. Estem en un cercle viciós difícil de trencar", conclou.

'Minipigs'

L'altre soci principal de Specific Pig és Semen Cardona, una empresa pionera en genètica porcina que lidera la direcció tècnica del projecte i garanteix la qualitat i la traçabilitat dels porcs. "Busquem els pura sang dels porcs i els engreixem a les nostres instal·lacions durant unes nou setmanes. Volem desenvolupar el nostre propi model de minipig , uns porcs que, tot i haver completat el seu creixement, no pesen més de 35 kg, mentre que els porcs convencionals pesen al voltant dels 200 kg i són molt més cars de mantenir i de manipular", explica l'emprenedor.

Actualment el preu d'un minipig per a recerca biomèdica és d'uns 1.380 euros. A aquesta xifra cal afegir-hi el cost del transport des de Dinamarca, on hi ha l'única empresa que fins ara en comercialitzava a Europa, que pot arribar als 3.000 euros addicionals. Specific Pig té previst situar el preu dels seus exemplars al voltant dels 350 euros, amb el transport a banda. Tenint en compte la presència d'un potent clúster biotech a Catalunya, Amat situa el seu mercat en un radi màxim de 1.000 quilòmetres i preveu una facturació de dos milions d'euros el 2016.

Sense competència

"Hem fet que el projecte sigui escalable, de manera que anem redibuixant el creixement d'acord amb la demanda que tenim", diu Amat.

Només hi ha quatre empreses a tot el món dedicades a la producció i comercialització de minipig SPF ( specific pathogen free ). Amat espera poder donar servei als hospitals i centres de recerca, així com laboratoris farmacèutics i empreses de dispositius mèdics que treballen amb porcs, i oferir-los també les instal·lacions per fer-hi recerca biomèdica.

A més de l'estabulari, les instal·lacions compten amb laboratori analític per processar les mostres, aules de formació i un quiròfan on abans que acabi aquest any es farà la primera operació amb un prototip de robot quirúrgic desenvolupat per l'empresa Rob Surgical Systems, una spin-off de la UPC. Un dels reptes del sector biòmedic, segons Amat, és com arribar al mercat.

"Als científics se'ls demana que creïn empreses, però quan van a buscar diners els exigeixen una experiència empresarial que no tenen. Necessiten ajuda tècnica per saber com estructurar l'equip o la relació entre l'empresa i el centre de recerca, o com buscar el capital adequat", conclou Amat, que també es consultor de Bioemprèn.