MACRO
CHRISTIAN DE ANGELIS

La caiguda del consum intern frena el dèficit comercial

L'augment exportador, però sobretot el descens de les importacions, provoca un descens del desequilibri entre el que Espanya compra i ven a l'exterior

Un total de 30.757 milions d'euros. Aquest va ser el dèficit comercial de l'economia espanyola durant el 2012, és a dir, la diferència entre el valor de tots els béns venuts a l'exterior i el valor de totes les importacions. Gairebé 31.000 milions d'euros que es resten al PIB generat pel país en l'últim any.

Tot i la grandiositat de la xifra, que supera el pressupost anual de la Generalitat del 2012 (29.727 milions d'euros), es tracta d'una dada positiva: l'any anterior el dèficit va ser de 47.910 milions d'euros.

Què ha passat? Quin és el secret d'aquesta millora? Tot i que el govern espanyol interpreta que la reducció del dèficit respon a un augment de la competitivitat de l'economia espanyola, la veritat és que un motiu important és la caiguda de les importacions. La debilitat del consum intern va fer durant l'any passat que les importacions es reduïssin un 2,8%, amb prop de 10.000 milions d'euros menys de compres a l'exterior que durant l'exercici anterior.

Joan Ribas, professor d'economia d'Eada, explica que, a banda de la contracció del consum, que ha afectat especialment els productes duradors, s'ha produït un efecte de substitució de productes més cars per articles de la mateixa tipologia però més econòmics. Per exemple, "s'importen menys cotxes de luxe i se substitueix la seva compra per automòbils mitjans i petits, com els que es fabriquen a Espanya; o es passa del xampany francès al cava d'aquí", comenta Ribas.

Nous mercats

D'altra banda, però, les exportacions sí que segueixen pujant, tot i que a un ritme inferior. Si el 2010 les exportacions van augmentar un 16,8% i un 15,2% el 2011, l'ascens de les vendes a l'exterior va augmentar el 2012 un 3,8%, fins als 222.644 milions d'euros. A més, augmenten les exportacions a nous mercats: "Les vendes a Europa han passat del 70% al 60%, i aquesta és una dada positiva perquè demostra que guanyem posicions en altres punts del món", diu el professor d'Eada.

La UE és, de fet, l'únic destí geogràfic on les exportacions espanyoles van baixar l'any passat, amb un descens de l'1,3%, mentre que a l'Europa no comunitària la demanda d'articles espanyols va augmentar un 6,7%. En canvi, tot i que es parteix d'una base menor, les vendes creixen amb força a la resta del món: un 14,9% a Llatinoamèrica, un 13,5% a l'Amèrica del Nord, un 11,9% a l'Àsia i un 30,6% a l'Àfrica.

Bones impressions

Els resultats del sector exterior corresponents al desembre ofereixen una perspectiva molt positiva per a la reducció del dèficit comercial en l'actual exercici. En l'últim mes del 2012 les exportacions espanyoles van augmentar un 4,6% (per sobre del resultat anual), mentre que les importacions van enregistrar la seva principal caiguda, de l'11,6%. Ribas sosté que el 2013 evolucionarà "encara millor" que el 2012 en termes de reducció del dèficit. "La demanda baixarà més, tant en importació de primeres matèries com de productes acabats, mentre que les exportacions seguiran en un corrent que continuarà". Dos factors afavoriran que es mantingui aquesta tendència: la contenció en els preus de l'energia (especialment del gas natural) i el retorn de la producció de proximitat en alguns sectors.

Catalunya es va mantenir el 2012 com la primera comunitat exportadora de l'economia espanyola. Amb unes vendes a l'estranger de 58.283 milions d'euros, Catalunya concentra el 26,2% de les exportacions del conjunt d'Espanya. En contrapartida, Catalunya es manté com una de les vuit comunitats amb dèficit exterior, que va arribar als 10.405 milions d'euros anuals, una xifra només superada per Madrid.