‘PORCA MISERIA’

El cablejat a les façanes de les ciutats