‘PORCA MISERIA’

La ‘burrata’ i els joves que emigren