FINANCES

La borsa vol ser més flexible

El ministeri d'Economia facilitarà el trànsit de grups cotitzats entre el MAB i el mercat continu

La borsa vol ser més flexible / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE Zoom

Una empresa del mercat alternatiu borsari (MAB) i que vulgui créixer i fer el salt a la borsa ho tindrà una mica magre, perquè haurà de fer tots els tràmits per deixar de cotitzar i posteriorment tornar a plantejar tots els tràmits per entrar al mercat continu. "No hi ha cap mecanisme que permeti el pas d'un escenari a l'altre, també en part perquè el MAB és relativament jove", va explicar el president d'aquesta iniciativa nascuda el 2009, Antoni Giralt.

Ara, però, el ministeri d'Economia estudia millorar aquesta relació, perquè "actualment, de manera legal, són dos mercats que no tenen cap contacte". L'objectiu passa per guanyar flexibilitat i permeabilitat. És el que succeeix, per exemple, a França, on Alternext, el projecte equivalent al MAB creat el 2005, compta amb un 15% de les empreses provinents de la borsa francesa. Més d'un centenar de pimes cotitzen a Alternext, mentre que, en el cas espanyol, la llista arriba a 22 casos.

Així, el ministeri de Luis de Guindos prepara el que s'anomena una llei ascensor que eviti tot el procés de passar del mercat continu al MAB a través d'una opa d'exclusió, que després s'ha de completar amb els tràmits propis del MAB.

"Normalment hi ha més casos de traspàs en aquest sentit que pimes que vulguin passar al continu", perquè aquest últim exigeix més transparència i més obligacions, va argumentar Giralt. En tot cas, el president del MAB va declarar: "Fa temps que ho vam parlar amb Economia".

Aquestes modificacions, més la duta a terme pel consell de ministres el 22 de febrer -que acceptava que els fons d'inversió i les asseguradores ja poden invertir al MAB-, potenciaran l'activitat borsària. Tot plegat va en la direcció de facilitar l'augment del volum de les empreses que cotitzen al MAB i el seu viatge al mercat continu. Pot ser el cas de Gowex, especialitzada en xarxes de wifi que el 2011 va facturar per valor de 66,7 milions.

L'empresa va iniciar l'aventura al MAB el 2010 i actualment també cotitza a Alternext. Des del 5 de març d'enguany cotitza als Estats Units. L'última empresa que ha obtingut l'informe favorable per a la incorporació al MAB ha estat Ebioss, un grup centrat en la gasificació de residus.

Les 'socimi' cotitzen

Un altre instrument que servirà per revitalitzar aquest mercat seran les anomenades societats anònimes d'inversió immobiliària ( socimi ), un tipus de vehicle inversor que pretén desenvolupar el mercat de lloguer. El 6 de març es va publicar la circular que permet que cotitzin al MAB i no al mercat continu, com s'havia especulat.

D'aquesta manera, poden entrar al mercat alternatiu les societats d'inversió sicav , les pimes i, recentment, el capital risc i les socimi . Aquestes entitats seran ara molt més atractives per invertir, perquè el tipus que paguen a l'impost de societats és zero, mentre que fins fa poc arribava al 19%.