Poden ser ètiques les finances?

Jordi Marí de la Torre

La importància de decidir on posem els nostres diners

 

En les darreres dècades, i de forma molt més intensa en els darrers anys, hem assistit a una reconversió i concentració del sistema bancari especialment en el que s’ha anomenat al procés de “bancarització” de les caixes d’estalvi.

Aquestes entitats tenien, en el seu esperit fundacional, una funció social ben marcada si bé és cert que això s’ha anat diluint amb el pas dels anys. Acompanyats per una legislació cada cop més favorable, les caixes d’estalvi han entrat pas a pas en l’espiral de competència, creixement i recerca continua del màxim benefici provocant que molta part d’aquesta funció social anés desapareixent. Amb el decret Fuentes Quintana de l’any 1977, s’equiparava la operativa de les caixes d’estalvi a la dels bancs i posteriorment les caixes d’estalvi varen poder començar a expandir-se més enllà del seu àmbit d’actuació territorial.

Això ha permès que poc a poc, les caixes hagin passat de ser entitats petites vinculades al territori i amb uns serveis bàsics específics poc relacionats amb l’economia especulativa a esdevenir entitats molt més grans, lluitant amb els bancs per liderar el sector, creixent molt més enllà del seu territori i actuant com artistes principals dels mercats més especulatius.

Tot i així, les obres socials seguien donant sortida a projectes socialment interessant per be que de vegades l’activitat financera de les caixes d’estalvi era contradictòria amb l’esperit de la seva obra social.

Ara que ens troben en una situació de pràctica extinció d’aquest actor en el sistema financer segurament encara cobra mes importància el fet que entitats financeres es dediquin a treballar en benefici de la societat.

La millor alternativa per a l’estalviador que vol que els seus diners també serveixin en benefici de la societat, són les entitats de finances ètiques.

Les entitats de finances ètiques treballen per ser una eina més pel desenvolupament de la nostra societat posant a la persona al centre de l’activitat i prioritzant la satisfacció de necessitats humanes. Combinar la rendibilitat econòmica i la rendibilitat social buscant la maximització d'aquesta segona.

Per tant. l’objectiu de la banca ètica és recollir recursos de la ciutadania i dels diferents agents econòmics per dirigir-los al finançament de projectes amb forts impactes socials i mediambientals aplicant criteris ètics en les decisions d’inversió, organitzant-se amb estructures de propietat democràtiques i portant a terme polítiques radicals de transparència. En definitiva recuperar l’ús social dels nostres diners i entendre que aquests, ben dirigits, poden ser una eina molt potent de transformació social cap a realitats més justes i sostenibles.

En un moment com l’actual, on el sistema bancari tradicional té molt restringida l’aixeta del crèdit, les entitats de finances ètiques es veuen desbordades en peticions de finançament. Aquesta demanada és positiva ja que això significa que es podran finançar més projectes que treballen per la transformació social en positiu, es reduirà el percentatge d’exclosos financers i en definitiva augmentarà la capacitat d’incidència de les entitats de finances ètiques.

Però, evidentment, sense un augment del volum d’estalvi recollit per part d’aquestes entitats no es podrà donar a resposta a totes les demandes de finançament. Per tant, és més necessari que mai que tots plegats fem d’altaveu de les finances ètiques i convencem als nostres entorns, família, amics, empreses o entitats a dipositar els estalvis a les entitats de finances ètiques. D’aquesta manera tindrem la tranquil·litat de saber per què s’estan utilitzant els nostres diners i ajudarem a un millor desenvolupament del benestar col·lectiu de la nostra societat.