Poden ser ètiques les finances?

Jordi Marí de la Torre

Per unes assegurances ètiques

Zoom

El número de clients d'asseguradores a l'estat espanyol triplica el número d'habitants. Davant d'aquestes magnituds es fa necessari potenciar també les assegurances ètiques, a l'hora de construir un sistema financer ètic. S'ha parlat molt darrerament de banca ètica però poc del sector assegurador.

Cal destacar que a l'estat les entitats asseguradores i gestores de plans de pensions administren aproximadament un quart de bilió d'euros, amb un número de clients superior als 124 milions. Tanmateix, la indústria asseguradora està considerada un sector estratègic des del punt de vista de generació d'ocupació, segons mostren els estudis sobre el sector.

És de vital importància, doncs, tenir en compte quina entitat asseguradora escollim a l'hora de contractar la nostra assegurança, sigui del tipus que sigui. En aquest sentit fa anys que es treballa per donar visibilitat a aquest fet, i en aquesta línia l'any 2009 FETS va impulsar el segell EthSI.

L'EthSI és un certificat d'àmbit europeu (Ethical and Solidarity Based Insurance) que mostra la garantia de la qualitat de la gestió de les empreses asseguradores certificades. El comitè avaluador examina si les companyies, brokers i corredories s'ajusten a un comportament ètic dins la seva organització, amb els productes que ofereixen i amb les inversions que fan amb els diners que la ciutadania els confia.

Tot i que el segell està gestionat per l'Observatori de les Finances Ètiques de FETS, és un comitè independent qui entrega el certificat, a partir de criteris com la responsabilitat social, la sostenibilitat mediambiental o la vinculació a l'economia social. El comitè està format per persones amb llarga trajectòria en el tercer sector, l'economia social o les ONG com Arcadi Oliveres (Justícia i Pau) o Jesús Carrión (Observatori del Deute en la Globalització), entre d'altres.

L'objectiu principal és, doncs, certificar l'adopció d'aquests criteris de manera que s'asseguri la transparència del mercat de les assegurances i faciliti a l'usuari una eina per escollir el producte que més s'ajusti als seus valors. Alguns productes de companyies asseguradores ja han rebut aquest certificat com per exemple Arç Corredoria d'Assegurances , DKV Seguros i Atlantis Seguros.

Ja són molts els ciutadans que han fet el pas cap a la banca ètica, i potser és el moment de plantejar-se que també cal ser crític amb els agents asseguradors, doncs també han tingut un paper clau en l'esclat de la crisi i estan considerats pel Banc d'Espanya partícips del sector financer.

Núria Mateos, responsable de premsa a FETS