Poden ser ètiques les finances?

Jordi Marí de la Torre

T'imagines decidir tu mateix el tipus d'interès dels teus estalvis?

Zoom

A Coop57 és possible. Com totes les grans històries, Coop57 té un gran començament. Coop57 va néixer arran de la lluita dels treballadors de l’Editorial Bruguera per mantenir els seus llocs de treball. Quan l’editorial va tancar definitivament, 57 ex-treballadors d’aquesta editorial – d’aquí ve el nom – van decidir utilitzar part de les indemnitzacions que van rebre, després d’una llarga lluita sindical, per crear un fons amb l’objectiu de promoure projectes econòmics que perseguissin la creació de llocs de treball de qualitat, especialment aplicant models cooperatius.

El 1996 es va crear amb aquest fons COOP57, sota la forma jurídica de cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va anar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d’entitats de l’economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent també la seva base de socis i sòcies col·laboradors.

Les cooperatives són empreses democràtiques que es creen per solucionar, col·lectivament, necessitats comunes dels seus socis. En el cas de Coop57, les necessitats són fonamentalment dues: aconseguir finançament per a entitats d’economia social i solidària que tenen projectes de transformació de la societat, i promoure l’estalvi ètic.

Com a cooperativa, Coop57 té dos tipus de socis. D’una banda els socis de serveis, que poden fer aportacions econòmiques a Coop57 i rebre préstecs. Han de ser entitats d’economia social i solidària. D’altra banda, els socis col·laboradors. Són bàsicament persones que fan aportacions econòmiques a Coop57, però no poden rebre préstecs.

Tant els socis de serveis com els socis i sòcies col·laboradors poden participar en les assemblees i decidir les línies d’actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials actuen. També reben informació periòdica de tots els préstecs que es concedeixen.

Les persones estalviadores poden fer aportacions a un termini d’un any (recuperable en qualsevol moment), renovable automàticament al seu venciment si no es diu el contrari (per un mínim de 300,51 € i un màxim de 200.000 €). També es poden fer aportacions addicionals sempre que es vulgui i aportacions periòdiques (mensuals o trimestrals).

Les aportacions es remuneren amb un tipus d’interès que es decideix cada any en l’Assemblea General (a la qual poden assistir, amb veu i vot, els socis de serveis i els socis i sòcies col·laboradors). Per a l’any 2011 és del 2% anual.

Les entitats, a més de fer aportacions, poden rebre préstecs. Hi ha diferents tipologies de préstecs (per a inversions, per a circulant, avançaments de subvencions i convenis, etc.), però sempre tenint present que cal adaptar-se a les necessitats de cada entitat i procurar resoldre-les: les entitats són sòcies de Coop57, no clients, i per tant la cooperativa està al seu servei.

Et convidem a conèixer més a fons el projecte de Coop57: www.coop57.coop

Núria Mateos, responsable de premsa de FETS-Finançament Ètic i Solidari