Poden ser ètiques les finances?

Jordi Marí de la Torre

La CAF com a eina per empoderar dones que han patit violència de gènere

Per Núria Mateos

Zoom

Ja hem parlat alguna vegada de les CAF (Comunitats Autofinançades) en aquest espai. Una eina que permet rebre préstecs de petites quantitats, sense haver de passar per les entitats financeres tradicionals. A casa nostra en tenim alguns exemples, agrupades per l'ACAF, l'associació de comunitats autofinançades. En molts casos són immigrants els qui formen part d'aquests grup, perquè desgraciadament són un col·lectiu amb pocs ingressos econòmics, però ni molt menys n'és exclusiu. Hi ha moltes famílies, i més, arran de la crisi, que tenen ingressos molt escassos i membres al seu càrrec per tirar endavant.

Fa pocs dies hem vist el naixement d'una nova CAF amb una forta càrrega social, i que podria ser exemple per a d'altres. A Sevilla s'ha creat la primera CAF formada per dones víctimes de la violència de gènere. La responsable és Ana Bella, una dona que després de patir violència de gènere va decidir crear una fundació amb el seu nom per donar suport a les víctimes, sota un lema: una dona que ha patit violència no és una víctima, sinó una supervivent.

Partint d'aquesta base, Ana Bella treballa de valent per donar visibilitat a la part positiva d'aquesta problemàtica, i per mostrar a empreses el valor afegit que pot tenir contractar una persona que ha lluitat i que ha aconseguit sobreviure a una situació tan dramàtica com ho és la violència de gènere.

 

Zoom

Així, l'Anna Bella es va posar en contacte amb Jean Claude (s'han conegut a través d'Ashoka) que és la persona que promou les CAF a l'estat espanyol, i que coordina l'ACAF des de Barcelona. Per a aquestes dones és molt valuós poder formar part d'aquest grup. "Hi ha una necessitat econòmica, moltes de les dones supervivents tenen un escàs poder adquisitiu, sous molt baixos, i ni els bancs ni els centres comercials donen crèdits per pagar a terminis si no tens nòmina fixa", ens comenta l'Anna.

Per a aquestes dones, doncs, la CAF és una oportunitat d'autofinançament. "Hem tingut el cas d'una persona que volia comprar una rentadora, però guanyant 600 euros al mes i amb dos fills, li era difícil destinar-ne 200 de cop a la compra d'una rentadora", diu l'Anna. Gràcies al sistema de la CAF ha agafat 200 euros prestats i els pot anar tornant a terminis, sense estar en deute amb cap banc.

Tenint en compte la sensació de vulnerabilitat que poden arribar a tenir aquestes dones, encara és més important l'empoderamentque els hi suposa el fet de convertir-se en autònomes pel que fa a l'economia familiar, sense haver de dependre de ningú. Aquesta CAF està formada per vuit dones i un home i, com la resta de comunitats, està subjecta a unes normes que es pacten, com el tipus d'interès que paguen pels préstecs i que reben pels estalvis, o la multa simbòlica que es paga per no assistir a les reunions periòdiques.

Les CAF es basen en petites xarxes naturals de confiança i aquest cas no n'és una excepció, doncs el grup de dones neix d'un grup ja existent de suport, vinculat a la Fundació Ana Bella. Segons estudis de l'ONU una de cada tres dones a tot el món pateix violència de gènere com a mínim un cop al llarg de la seva vida.