Poden ser ètiques les finances?

Jordi Marí de la Torre

Assegurances ètiques per fer créixer el mercat social

Zoom

Desenvolupar la riquesa socioeconòmica, però amb la fita de promoure l’economia social i solidària, aquella en què la persona és l’eix de l’activitat econòmica, és possible. Aquesta premissa va ser la llavor que va fer créixer la cooperativa d’assegurances ètiques i solidàries Arç. Inspirada en el cooperativisme autogestionari, un grup de professionals van concebre-la ara fa vint-i-vuit anys, convençuts que fins i tot des de l’àmbit de la corredoria d’assegurances es pot contribuir a la transformació social.

Si parlar d’assegurances és referir-nos a una de les maneres que tenim les persones de protegir-nos col·lectivament de la desgràcia, a què ens referim quan parlem d’assegurances ètiques? Malgrat que la gestió d’assegurances sembli un àmbit allunyat dels principis d’autogestió i democràcia, Arç s’ha dedicat a unir aquests serveis de previsió de riscos amb el foment d’una societat més justa i d’una economia solidària. Ho ha fet des de la convicció que l’assegurança reporta uns beneficis socials preuats, que cal fer aflorar: estimula la responsabilitat davant de tercers, fomenta l’esperit de previsió entre les persones i permet el desenvolupament econòmic, en protegir la producció i les infraestructures, generar estalvi i finançar inversions a llarg termini.

Tots aquests reptes es concreten diàriament amb un ampli ventall de serveis d’assessorament, de contractació de pòlisses i de prevenció de riscos, que teixeixen el que la cooperativa ha denominat “Serveis integrals d’assegurances”. Es tracta, doncs, d’oferir un valor afegit que transcendeix els serveis que pot oferir qualsevol corredoria d’assegurances convencional. A Arç tots els serveis graviten al voltant de quatre eixos, que els fa especials: l’economia social i solidària, les energies renovables, el consum responsable i cooperatiu i el mercat social. Així, per exemple, els serveis d’assegurances que brinda Arç s’adrecen a associacions, organismes i empreses de l’economia social i també al sector de les energies renovables. Però també destaquen els serveis d’assegurances que Arç ofereix als particulars per mitjà de la cooperativa de consum Arç Consum Responsable, entre els quals hi ha l’estalvi ètic o el cotxe compartit. Possiblement el més interessant d’aquesta cooperativa és que les persones assegurades no són clientes, sinó consumidores.

Les claus de l’èxit d’Arç, doncs, són moltes, però el recorregut d’aquesta cooperativa és encara molt ampli si vol seguir treballant dia a dia per transformar el negoci assegurador: si vol incorporar a aquest sector els valors socials que tan sovint li manquen i certificar que els productes financers es basen en criteris de sostenibilitat social, ambiental i de transparència. Uns eixos que, al parer de l’empresa, no s’articulen de manera aïllada, sinó que han d’impregnar de manera transversal tots els agents i elements del sector, des de la companyia asseguradora, fins al producte assegurat, passant pel gestor o mediador que el comercialitza.

Alba Gómez, àrea de comunicació d’Arç