Emprenem 24/02/2012

Llei de pressupostos 2012: RIP.

4 min

Aquesta és un llei que ha nascut maleïda. En primer lloc, s’ha aprovat tard. Així, si d’ordinari les lleis de pressupostos s’aproven al desembre per entrar en vigor al gener, aquesta ha estat aprovada al febrer per tenir efectes des del març. Però, a més, abans de ser publicada en el DOGC ja ens diu el mateix Govern que està desfasada quan a les seves previsions. D’una banda, el Conseller Mas-Colell reconeix que s’haurà d’adaptar “dinàmicament” i, d’altra banda, el Govern ha anunciat ja una retallada del 3% dels salaris públics aprovats en la llei de pressupostos. Aquesta llei ve carregada de retallades embolicades en la idea d’austeritat. El problema està en la forma de repartir aquesta austeritat. Mentre es perdonen impostos als qui reben herències de més d’un milió d’euros, es retallen sous a treballadors mileuristes. Les retallades que consagra aquesta llei és la supressió del Fons d’Acció Social, l’eliminació de les aportacions al Pla de Pensions, la suspensió de les ofertes públiques d’ocupació, l’eliminació dels tickets menjador, entre d'altres perles. A més, i aprofitant la conjuntura, suprimeixen d’un cop d’article tots els acords, pactes i convenis col·lectius fets a l’Administració, instaurant així un veritable estat d’excepció dels drets dels treballadors públics. Però la novetat més important introduïda per aquesta norma la trobem a l’article 34 titulat “Altres mesures de reducció de la despesa de personal per al 2012”. Aquest article és un xec en blanc en mans del Govern per a retallar salaris a discreció sense necessitat de ser aprovat pel Ple del Parlament, com correspon a la Llei de Pressupostos. Per aquest article s’autoritza el Govern a reduir les retribucions del personal funcionari, laboral, resta de personal del sector públic de la Generalitat, de les universitats públiques i de les entitats concertades de l’àmbit educatiu i social. El Govern no ha trigat ni dos dies a fer ús d’aquesta clàusula. De fet, no s’ha publicat encarala Llei de Pressupostos al DOGC i la Funció Pública ja anunciat una retallada del 3% generalitzada a aplicar a la nòmina de juny. Aquesta retallada es farà sobre el global de les retribucions anuals a percebre al 2012 però aplicat sobre la nòmina de juny. Moltes són les incerteses que recauren sobre aquesta mesura. En primer lloc, la Generalitat nomès té possibilitat d’incidir sobre el complement específic, ja que la resta de complements son competència de l’Estat. Així, no s’entén com es vol aplicar la reducció anual en única nòmina quan hi ha treballadors que el seu complement específic no dóna per a tant. A més, bona part de la paga extra de juny ja s’ha meritat i, en cap cas, aquesta retallada pot tenir efectes retroactius. Tampoc no queda clar aquells casos de persones que cessin en la seva relació laboral amb la Generalitat al llarg d’aquest any, ja que rebran una retallada a compte d’un salari no percebut. Cal destacar que aquesta mesura s’afegeix, en el cas del personal interí, a la retallada ja anunciada del 15% de sou i jornada. No deixa de ser una incoherència que per aquest col·lectiu es redueixi la jornada i a la resta no. A més, no està clar cóm es pensa aplicar la reducció en el personal interí. No es el mateix aplicar el 3% sobre el 15% que el 15% sobre el 3%, a efectes de calcular la reducció de jornada. Per últim, cal destacar que la Disposició Addicional sisena de la Llei de Pressupostos preveu que l’estalvi d’aquesta mesura s’haurà d’aplicar, no a la reducció de dèficit, com caldria esperar, sinó a finançar altres despeses no financeres. Preguntada la Secretaria General de la Funció Pública sobre el destí d’aquests estalvis va dir que servirien per a finançar les nòmines mateixes. Sembla ser que els treballadors públics s’estan autofinançant les retribucions. I aquesta, han anunciat, no serà la darrera retallada. Veurem si a finals d’any elshi queden diners per a pagar la paga extra de desembre. Ho dubto.

stats