Generalitats

Xavier Martinez Gil

Els dilluns al sol.

L’estat espanyol està al capdavant a Europa en moltes matèries. Cada any, l’Organització de la Transparència Internacional publica els índex de percepció de la corrupció al món. En aquest aspecte, només ens guanyen Itàlia i Grècia. En canvi, en frau fiscal, Espanya pot competir en la primera divisió planetària on Espanya ocupa el desè lloc mundial, d’acord amb un informe de l’organització Tax Justice Network. Així, l’economia submergida es calcula que arriba a l’estat espanyol a nivells d’entre el 22 al 25% del PIB, molt lluny del 13% estimat en els països del nostre entorn (xifra que també em sembla inacceptable). Des del meu punt de vista aquests indicadors van de la mà. I la seva conseqüència és una altra xifra astronòmica de l’Estat: el nivell d’atur. Espanya té un índex d’atur de prop del 25 per cent, mentre que a Europa esta al voltant del 10 per cent. El sistema fiscal a Espanya, basat en l’opressió de la classe mitja i amb avantatges fiscals al gran capital, unit a la cultura de l’escaqueig i la percepció d’una classe política corrupte, afavoreixen aquestes dades tant negatives. Però a més, en el cas de Catalunya, es veu agreujat pel dèficit fiscal.

Si analitzem les balances fiscals per CCAA i comparem el resultat amb el nivell de frau estimat (com ha fet el Cercle Català de Negocis en el seu darrer informe) veurem com són precisament les comunitats amb més superàvit fiscal les que tenen més elevats nivells de frau. Així, comunitats amb superàvit fiscal com Extramadura, Andalusia, Canàries o Castella-La Manxa, tenen un frau estimat al voltant del 35 per cent del PIB, mentre que les més complidores (com ara Catalunya, amb un frau estimat del 20 per cent) són les que pateixen un major dèficit fiscal. Aquest fet converteix en encara més injust el sistema de finançament espanyol. Però a més, si ara comparem les dades d’atur de les diferents regions espanyoles, comprovarem com són, justament, les comunitats on hi ha un nivell més elevat de frau on es concentren les taxes més elevades d’atur. Així, les comunitats amb balances fiscals favorables són les que tenen xifres d’atur d’entre el 30-35 per cent, mentre que a Catalunya està al voltant del 19 per cent.

I és que si Espanya tingués uns nivells d’economia submergida en la mitjana europea, segons dades de la FUNCAS, aflorarien 2,5 milions de treball. En realitat sembla molt poc creïble que, de veritat, hi hagi un nivell d’atur del quasi un 35 per cent a Andalusia, per exemple, al temps que augmenta la compra d’immobles. Alguns poden pensar que l’economia submergida és la que permet mantenir una societat amb tant nivell d’atur, però jo crec que és justament a l’inrevés, que l’atur és una conseqüència de l’economia submergida.