Generalitats

Xavier Martinez Gil

Pla de desocupació

Hi ha un refrany en castellà que diu “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. Aquesta expressió fàcilment es pot aplicar al Pla d’Ocupació 2012-2014 presentat pel Govern de la Generalitat. Aquest Pla hauria de ser un instrument per a avaluar les necessitats de recursos humans de la Generalitat i contractar personal allà on hi hagi mancances. El seu resultat és el contrari: destruir ocupació. Aquest és un Pla fet amb precipitació, nocturnitat, i mal documentat. Aquesta forma barroera fa que el resultat no pogui ser més que un nyap ple de vaguetats.

Objectius

En primer lloc, no preveu les mesures de promoció professional, tal com estableix l’Estatu Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). En segon lloc, manca l’elaboració d’uns estudis previs a la seva implementació. Sorprenentment inclou la diagnosi com a una fase posterior i no prèvia a la seva elaboració, com indica el sentit comú. En tercer lloc, no hi ha una definició concreta d’objectius a aconseguir limitant-se a reiterar el literal de la norma utilitzant paraules genèriques com “optimització”, “eficiència” i “eficàcia” pero sense concretar en objectius concrets assolibles i, per tant, avaluables al final del mateix. És evident que no és més que l’excusa per a aplicar polítiques deseperades d’estalvi i no pas de millora dels serveis públics.

Un veritable Pla d’Ocupació, fet des de la racionalitat, podria ser un bon instrument i hauria d’incloure els següents aspectes:

- Establiment d’uns objectius, fixats amb anticipació, de dimensió adequada de recursos humans per tal de prestar els serveis públics.

- Mesures de distribució d’efectius.

- Mesures de formació (valoració de necessitats, objectius i àmbits)

- Mesures de promocio professional (Previsió d’Ofertes Públiques, promoció interna i concursos)

- Mesures de mobilitat, d’acord amb l’EBEP.

- Política de jubilació.

Durada

Es comet l’error de confondre la durada del Pla (2012-2014) amb la durada de les mesures excepcionals de reducció de sou i jornada al personal interí. Aquesta retallada es condiciona a l’evolució del dèficit públic, però hi ha una inconcreció absoluta quant als objectius de reducció de dèficit públic a assolir. No es fixen xifres exactes de reducció de dèficit i nivells de limitació de les mesures associats als mateixos.

Desconeixem quin és l’impacte i els objectius racionals d’aquest Pla ja que l’Administració no ha lliurant cap dada ni document sobre el mateix demostrant, un cop més, la seva manca de voluntat negociadora amb els representants dels treballadors.