Generalitats

Xavier Martinez Gil

Ortega: torni vostè demà.

La Vicepresidenta Ortega ja contempla la possibilitat d’eliminar quasi tots els funcionaris en la seva reforma de la Funció Pública. No sabem si la nova llei la pensa fer al dictat de les competències bàsiques que té l’Estat espanyol o bé es tractarà d’una llei en el nou Estat Català.

Sigui com sigui, el ”Comitè d’Experts” nomenat pel Govern (que més valdria qualificar-lo de comitè de vividors) ha recomanat que només hi hagi funcionaris per aquelles funcions que requereixen l’exercici de l’autoritat: policies, inspectors i els qui atorguin llicències. La resta, laborals o bé externalitzar serveis (suposem que en empreses amigues, com fan habitualment).

El què més indigna és que el Comitè d’Experts estigui presidit per un personatge com el Guillem Lopez Casasnovas, conseller delegat del Banc d’Espanya des del 2005, i que no va ser capaç de veure cap irregularitat en la gestió de les entitats financeres. El primer que cal demanar al Govern és quan han pagat per perpetrar aquest informe i amb quins criteris “objectius” han seleccionat els seus membres. Penseu que es tracta de persones vinculades a les escoles de negocis IESE i ESADE que, com sabeu, no són gens partidaris d’un sector públic fort. Per posar un exemple, ESADE és aquella escola que ha assessorat entre altres perles, l’Institut Noos. Obviament, el que proposaran aquests experts serà fer negocis privats i obtenir beneficis, objectius que no són els del sector públic.

Caldria que expliquéssim perquè no han comptat amb els treballadors públics (que alguna cosa sabem sobre el tema) i perquè ha arribat abans aquest document a mans de la premsa que als representants del treballadors, com marquen les normes de negociació col•lectiva, i fins i tot, abans que al Parlament de Catalunya mateix, dipositari de la sobirania del poble de Catalunya. Recordem que el model d’Estat i de Funció Pública que hauria d’existir en un eventual nou Estat no el decidirà un “opac” comitè d’experts (que no deixa de ser una opinió minoritària) sinó que, en tot cas, l’haurà de decidir el poble de Catalunya en les urnes, com es fa en les democràcies. I, deixeu-me dir en aquest punt que, posats a fer ficció com fan aquest experts, el que falten a Catalunya són funcionaris, ja que estem a la cua d’Espanya i Europa en treballadors públics per població. De manera que, no només han de quedar garantits tots els actuals llocs de treball del sector públic català sinó que encara s’hauran de contractar alguns més per prestar els serveis a l’alçada dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, tal com exposa la plataforma d’Empleats Públics per la Independència http://empleatspublics.blogspot.com.es/

Hem de defensar una Funció Pública professional i independent del poder polític de torn, just el contrari del que defensa aquest comitè d’experts que només vol uns treballadors públics febles i sotmesos a l’interès del partit polític al poder. No hem de permetre que es posin els serveis públics al servei d’uns pocs. Els ciutadans no són clients, ostenten drets i obligacions pels que ha de vetllar l’Estat. Els funcionaris són, justament aquesta garantia de servei públic. Els sector públic no és una oportunitat de negoci per a empresaris particulars sinó un instrument al servei dels interessos col•lectius.