Generalitats

Xavier Martinez Gil

El Govern dels millors .... errors.

Quan veig l’Honorable conseller Mas-Colell no puc evitar la visió d’un científic boig. Estic segur que l’home està convençut que actua de bona fe i que està duent a terme una tasca noble. Em recorda la figura del científic Oppenheimer que als anys 40 va treballar en el projecte Manhattan, aquell que havia d’elaborar la bomba atòmica. També ell pensava que treballava en un projecte noble, encaminat a una bona causa, i com a descendent de jueus creia que era bo obtenir l’arma nuclear abans que els terribles nazis. Quan va veure el resultat pràctic de les seves investigacions en Hiroshima i Nagasaki va dedicar la resta de la seva vida a lluitar contra la propagació nuclear. Massa tard.

Ara les coses han canviat i representa que actualment els alemanys són els bons. Del que es tracta és d’aconseguir el més ràpid possible un dèficit públic més baix. Impulsat per aquesta “noble causa” el conseller Mas-Colell no fa més que ficar la pota una vegada rere l’altra. Però no li fa res comprometre la seva imatge i quedar com un babau perquè és en benefici d’una finalitat elevada.

El primer error va ser acceptar una substancial rebaixa de l’impost sobre successions. Penseu que la recaptació per successions i donacions va ser més de 1.000 milions d’euros l’any 2008. En el pressupost del 2012 es preveu una recaptació de menys de 200 milions d’euros. Aquesta rebaixa de 800 milions d’euros anuals als qui tenen més recursos no té res a veure amb la crisi econòmica i molt amb decisions polítiques.

El segon error va ser donar per fet uns ingressos que no tenia assegurats ni de lluny. És molt poc seriós arribar al desembre i adonar-se’n que no te prou diners a la caixa per pagar nòmines i proveïdors. Això demostraincapacitat per a gestionar amb professionalitat i eficàcia la Tresoreria de la Generalitat.

El tercer error és posar com a excusa l’impagament per part de l’Estat dels 759 milions d’euros que, segons ell, corresponen a infraestructures. Anem a veure: són diners per a infraestructures, no per a pagar nòmines. Per tant, si alguna cosa ha de deixar de pagar serà precisament els constructors de ponts, carreteres, aeroports, vies de tren, o el que sigui, però en cap cas sous de treballadors. Això són excuses de mal pagador i de pitjor gestor. Si hi ha alguna despesa previsible al pressupost és justament les retribucions dels treballadors. Aquesta despesa estava prevista al seu pressupost des del començament. En què s’ha gastat doncs els diners previstos per a salaris?

El quart error és diferir el pagament de la nòmina de desembre i ajornar, “sine die” el 20% de la paga extraordinària. Aquesta mesura en les dates que estem l’única cosa que provocarà serà una disminució del consum. Li recordo que 200.000 ciutadans (dels que tenen feina) deixin de consumir ho notaran molt els comerços, la qual cosa no ajudarà a combatre l’atur.

El cinquè error és aplicar tota la retenció de l’IRPF sobre la nòmina del mes de desembre, inclús de la paga extra encara no cobrada. I, si a sobre es posa com a excusa “problemes informàtics” crec que ja queda del tot clar quina mena de personatge s’encarrega de gestionar els diners de la Generalitat. Sospito que aquest senyor no s’ha llegit l’article 78 del Reglament de l’IRPF que diu que la retenció es farà en el moment en que s’abonin les rendes. No sé si sap que pot incórrer, ja no en una irregularitat, sinó en la presumpta comissió de delictes penals per prevaricació i apropiació indeguda. A més, afegeix com a excusa que, si no s’apliqués la retenció ara del 20% ajornat, els treballadors haurien de fer una complementària de l’IRPF. No veig el problema. Si ell paga abans del maig i imputem la renda al 2011, tal com diu l’article 79 del reglament de l’IRPF, no hi ha cap paral•lela a fer.

I el sisè error és l’anunci de rebaixa de sou per a l’any vinent. Creure que aquestes mesures no afectaran la qualitat dels serveis públics és prendre’ns a tots per idiotes. Volen un govern dels millors però no volen que els ciutadans amb els seus impostos rebin els serveis de part dels millors metges, o dels millors mestres, o dels millors tècnics, etc. Els millors aniran marxant de la Generalitat.

Al conseller Mas-Colell li passarà com a Oppenheimer: quan vegi les conseqüències de la seva obra ja serà massa tard per tornar enrera. Esperem que el Nadal l’il•lumini. Bones festes!