Generalitats

Xavier Martinez Gil

Atmosfera zero.

Sindicats i patronal han arribat a un acord per als increments salarials per aquest any i per al que ve. L’increment serà de l’1% per al 2015 i del 1,5% per al 2016. Sense arribar a la transcendència que van tenir els ja oblidats “pactos de la Moncloa”, aquest acord és una bona notícia. Ho és perquè permet consolidar la recuperació salarial en un moment de creixement de l’economia. Però ho és també perquè contribueix a pacificar la negociació col•lectiva durant, al menys, dos anys.

Però, d’altra banda, i des d’un punt de vista estrictament de macroeconomia, la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors és un molt bona notícia per al creixement econòmic. L’augment de la demanda interna és un factor que pot assegurar i, fins i tot, incrementar, el creixement del PIB. El consum dels treballadors va dirigit fonamentalment al consum intern i això és bo també pels petits i mitjans empresaris i, per tant, és bo també per a l’ocupació. Però també és bo per al sector públic que veurà incrementada la seva recaptació d’impostos al temps que reduirà la despesa en prestacions per desocupació, contribuint, al seu torn, a estintolar el creixement del PIB.

Per tant, a la vista d’aquest important acord de recuperació salarial pactat per la patronal i els sindicats, sembla estrany que el Govern no s’hi hagi sumat. Crec que resultaria interessant la presència a la foto de l’acord dels representants del sector públic. No s’entén que siguin justament els treballadors públics els que tornin a veure retallats els seus salaris en termes reals pel fet de tornar a estar congelats. No s’entén que, mentre els que treballen pel sector públic fan sacrificis, mentre qui treballa, per exemple, a un banc que ha rebut diners públics es pugui beneficiar d’aquests increments salarials. I no es tracta només d’una qüestió de justícia social el fet d’incloure el sector púbic en el pacte d’increment salarial, es tracta també de contribuir a la recuperació econòmica. Ha arribat l’hora, doncs, d’acabar amb la congelació salarial al sector públic.