Generalitats

Xavier Martinez Gil

Agència Tributària o com desmuntar estructures d’Estat.

L’ATC és considerada pel Govern com a una estructura d’Estat. Partint d’aquesta idea hauríem d’esperar que tots els esforços es dirigissin a construir una Agència sòlida, amb més recursos i amb més competències. Però els fets no semblen indicar que s’estigui avançant en aquest sentit sinó, més aviat, al contrari.

Una primera prova ja la vàrem veure amb la renovació i ampliació (per tres anys més) de les competències tributàries als Registradors de la Propietat. Com sabreu, la Generalitat té subcontractada la gestió de tots els tributs dels quals té competències, en aquest cos de funcionaris de l’Estat. Així l’ATC només disposa de quatre oficines obertes en tot Catalunya amb personal propi. La resta del territori el cobreixen les 53 oficines dels Registradors, amb una adjudicació a dit de funcions i que contracten el seu propi personal del qual la Generalitat desconeix la identitat i la formació.

Una de les quatre oficines de la Generalitat és la seu central, al carrer Fontanella de Barcelona. Si bé el Govern es va vendre l’edifici, en aquest cas, i a diferència d’altres conselleries, es va decidir romandre en la mateixa ubicació, per la qual cosa es va signar un contracte de lloguer per vint anys. Això va ser fa cosa d’any i mig. Ara, però, sembla ser que fruit de l’orgia turística que viu el centre de la nostra capital, el propietari de l’edifici ha rebut una sucosa oferta d’una multinacional per establir-se en l’edifici on l’ATC té la seu central. El Govern de la Generalitat, disposat a l’especulació immobiliària i a afavorir el negoci privat, no ha dubtat en posar-s’hi bé i accedeix a abandonar l’edifici malgrat tenir un contracte de llarga durada. La nova destinació, sembla ser, serà a la Zona Franca. El fet de situar la seu central de la principal “estructura d’estat” en la perifèria suposa una manca de consideració per la institució mateixa. No m’imagino l’Estat abandonant la seva seu de Letamendi i traslladant-la a la Zona Franca, perquè Zara li ofereix instal•lar una macro-botiga, per exemple. Ni tant sols l’Estat abandona l’edifici del Banc d’Espanya (a tocar del de Fontanella), i això que està infrautilitzat.

Un altre exemple de desvertebració el tenim en la gestió dels recursos humans. Es prioritza la contractació de personal de l’Estat en detriment dels funcionaris de la mateixa Generalitat. Així, el Govern pretén deixar “a extingir” (és a dir, amb un peu al carrer) els funcionaris de l’Escala Tècnica del Cos d’Inspecció i Tècnica Tributària i substituir-los per funcionaris de l’Estat que vindrien per adscripció directa. Tinguem en compte que aquests funcionaris de l’Escala Tècnica són els que suporten el gruix de les funcions tributàries així com dels principals llocs de comandament, començant per la mateixa direcció de l’ATC i de les quatre delegacions territorials.

Al mateix temps, cada cop es deleguen més competències en els Registradors de la Propietat, els quals cobren a comissió de les liquidacions practicades i, per tant, fan negoci a costa de la gestió tributària. Així, el Govern dóna prioritat i confiança absoluta als funcionaris de l’Estat alhora que menysté el seu propi personal.

Difícilment podrem bastir una Hisenda Pròpia si no li donem el protagonisme, els recursos, la dignitat que es mereix i no comptem amb les persones que al llarg d’aquest anys l’han vinguda sustentant amb la màxima professionalitat i competència.

A tot això, res no sabem de les passes donades per garantir que l’ATC estigui en disposició de recaptar tots els tributs que paguem els catalans. Sense assegurar els ingressos és impossible, a la pràctica, garantir la sobirania d’un Estat.