Economia i finances per a tothom

Ignacio Capsir Carbonell

Per a què serveix un broker de borsa?

Operar en borsa és ja una de les activitats financeres que més popularitat tenen entre tot tipus de persones. Amb un capital dedicat a això, coneixements i algunes idees d'inversió, qualsevol persona pot prendre part en el mercat de valors. Però per a això és necessari comptar amb un broker de borsa. Però què és un broker? Per a què serveix i què pot fer per mi?

Un broker de borsa és aquella persona que té la missió d'oficialitzar i dur a terme accions de compra-venda en el mercat. És important disposar del suport d'un d'aquests broker a causa que es tracta de les úniques persones que poden participar en la borsa i realitzar operacions de manera independent.

L'existència dels brokers ajuda a mantenir controlat el mercat i a generar un tipus de treball que s'ha convertit en una pedra angular del sector financer en les últimes dècades.

El broker, algú imprescindible

broker-de-bolsa Zoom

broker-de-bolsa

Dit això, és important fer especial èmfasi que cap persona per si sola pot accedir a la borsa i realitzar una operació de compra per compte propi. El que necessita és treballar a través d'un dels broker perquè sigui aquest el que porti a terme les operacions que hagi dictat el trader, posant en comú a comprador i venedor.

Per això sempre es recomana disposar d'una cartera de brokers de confiança en els quals es pugui dipositar el pressupost de què es disposi i en els que sempre es confiï per tenir una garantia que els diners sempre estaràn en bones mans.

La manera d'obtenir ingressos del broker és a través de les operacions que s'hagin realitzat, atès que sempre es porten un percentatge a manera de comissió dels diners que s'hagi invertit. El seu treball se sol confondre amb el de l'agent de borsa, una labor diferent amb la que hi ha algunes diferències, encara que l'agent de borsa no s'allunya gaire de ser una subcategoria de la feina de broker.

Una connexió entre comprador i venedor

La gran diferència entre tots dos llocs es troba en el fet que el broker es limita a servir com a pont de connexió entre el trader i l'operació que s'hagi estipulat prèviament, acatant l'ordre i portant-se el percentatge determinat d'acord amb això. Al mateix temps això facilita una major flexibilitat als brokers, que tenen l'avantatge de poder realitzar més accions i de donar més suport als traders que estiguin buscant obrir-se camí.

Els broker solen estar legislats, en base a les normes que hi ha a cada país d'origen, busquen la manera d'oferir volums de comissió atractius que els permeten captar clients i deixar uns resultats molt satisfactoris.

Una altra manera d'atreure clients es basa en ofereix bons de benvinguda (com en el cas de 24OptionBono.com que ofereix una bonificació del 100%) perquè el client comença a invertir amb més diners dels que disposa

Altres dades a recordar

bolsa Zoom

bolsa

Un dels tipus principals de broker és el d'agent de borsa, que disposa d'alguns aspectes representatius. En aquest cas el seu treball no és posar en contacte un comprador i un venedor, sinó que la seva comesa es deriva a realitzar directament transaccions en el sector financer.

Aquest tipus de broker és més actiu en certa manera i es troba preparat per donar recomanacions i assessorament a aquestes persones a les que els resulta complicat fer una valoració del mercat per si mateixes.

També és convenient tenir en compte l'existència de brokers de borsa en línia, el servei proporciona als trader les eines necessàries perquè els utilitzin com a mitjà d'expansió i innovació. Aquests broker proporcionen un entorn més dinàmic i els barems de creixement es poden analitzar d'una manera alternativa, amb costos molt bé englobats en el que es pot esperar d'aquestes operacions d'inversió.

S'han transformat en una tendència a causa de la comoditat que suposa confiar en ells i les principals entitats bancàries han aprofitat aquesta circumstància per realitzar les seves pròpies propostes.

En definitiva, els trader deuen no oblidar que per començar a operar en borsa sempre és imprescindible fer-ho a través d'un broker que estigui disposat a proporcionar el servei. Investigar i provar diverses opcions fins a trobar un corredor de confiança sempre és una cosa molt recomanable.