Ara Cooperatives

Olga Ruiz

La transparència com a valor; el Balanç Social com a eina

RubPetita.jpg Zoom

RubPetita.jpg

Per Ruben Suriñach Padilla, coordinador de la campanya de Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària

Els cognoms transparent, socialment responsable, democràtic... estan de moda, i ho estan perquè hi ha hagut un esclat de valors; una explosió de veus que han cridat i segueixen cridant que cal una regeneració democràtica i una major transparència a les institucions públiques i privades que condicionen les nostres vides. Cal, en definitiva, un compromís mesurable de les empreses i altres agents socials en relació a les principals problemàtiques que ens desestabilitzen dia a dia. Però moltes vegades, existeix un abisme entre allò que es diu i allò que realment es fa... i és aquí on les eines de control democràtic de les organitzacions com el Balanç Social poden jugar un paper important, per fer anar de la mà valors i pràctiques.

2aFiraesc.jpg Zoom

2aFiraesc.jpg

Del Balanç Social n'hem parlat en altres ocasions en aquest mateix blog, i també podeu trobar algunes explicacions en aquesta entrevista radiofònica amb la cooperativa federada Alternativas Económicas o al blog Ensenya el Cor de la comissió de Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària. Però, per si, de cas us en farem cinc cèntims: el Balanç Social és un sistema d'autodiagnosi per a entitats de tot tipus que mesura les aportacions socials, econòmiques i ambientals de les organitzacions i ajuda a veure possibles àmbits de millora. A més, l'agregació de tots els Balanços Socials, en la mesura que s'hi van incorporant més organitzacions, permet obtenir un informe final que serveix per radiografiar part de l'Economia Social i Solidària catalana i donar visibilitat així a aquest sector emergent. En la campanya de l'exercici 2012 l'han fet 62 organitzacions, sobretot cooperatives de treball (40%) i associacions (27%).

Però baixem a terra: què mesura? De què estem parlant a la pràctica? Unes quantes dades de l'informe del Balanç Social 2012 que acaba de publicar-se serviran per respondre:

  • Democràcia interna: de mitjana, el 20% de les persones involucrades a les organitzacions que han fet el Balanç Social han participat en l'aprovació dels Plans de Gestió i els pressupostos de les seves respectives organitzacions; i el 22% han participat en les assemblees anuals ordinàries.
  • Igualtat: en el seu conjunt, es dóna un clar equilibri de participació entre dones (51%) i homes (49%). A nivell de relació entre el salari més alt i el més baix, s'observa una relació de 2,82 a 1 entre els homes i de 2,23 a 1 entre les dones.
  • Compromís ambiental: el 50% de les entitats que han fet balanç social tenen una política, pla d’acció o sistema de gestió ambiental, i un 90% de les entitats tenen en compte la compra de productes ecològics i reciclats.
  • Compromís social: el 64,52% de les organitzacions que han fet el Balanç Social afirmen operar amb entitats de finances ètiques. També observem que s’han realitzat compres a proveïdors de l'Economia Social i Solidària per valor d’1,8 milions d’euros (21,01% respecte al total de compres), i vendes a clients de l’ESS per valor de 2,6 milions d’euros (13,76% del total de vendes).
  • Qualitat laboral: els treballadors declaren un grau de satisfacció global per ser membres de les seves respectives organitzacions del 8,16 sobre 10, i puntuen en 8 sobre 10 el grau de coherència de l'organització on treballen respecte qüestions de democràcia interna (7,81), igualtat (8,16) i respecte al medi ambient (8,07).

Diuen algunes teories de canvi social que els sistemes poden patir canvis radicals, i que quan aquests canvis succeeixen tendeixen a començar en i des d'una xarxa d'organitzacions, persones i col·lectivitats pioneres que formaven un nínxol als marges del sistema majoritari. Per a ser capaços d'afrontar amb garanties el repte que suposa acostar-se als corrents del mainstream des de les propostes econòmiques alternatives s'ha d'aconseguir construir eines que garanteixin la transparència i la fiabilitat d'aquesta xarxa en expansió, i en aquest procés el Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària té molt a dir.