Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Els set principis cooperatius, a la pràctica

Per Olga Ruiz

Malgrat la indubtableaportació de les cooperatives a la societat, el seu potencial per donar resposta a les inquietuds de les persones que reclamen un canvi de model, la seva dimensió com a moviment global que vincula (ja!) a una setena part de la població mundial, la seva presència a tots els sectors d’activitat i els innombrables exemples concrets d’empreses sostenibles i exitoses a tot el món, les cooperatives pateixen un dèficit de coneixement públic i institucional, sovint fragmentat o associat a fórmules antigues o microexperiències locals.

El cert és que existeixen cooperatives acada ciutat i a cada barri de Catalunya i quesón avui part de la vida diaria de moltes persones. Precisament aquesta setmana l'Aliança Cooperativa Internacional celebra la seva Assemblea General a Cancún, Mèxic, amb l'objectiu de presentar l'Any Internacional i insistir enqueles cooperatives ajuden a la construcció d'un món millor.

Una de les formes en que aquest lema esfa realitat ésel fet que, formades per tres individus o per centenars de persones sòcies, les cooperatives es regeixen per set principis internacionals, capaços de generar unes pràctiques específiques que repercuteixen positivament en les persones sòcies i treballadores, usuàries, famílies i entorn.

Aquests són els set principis cooperatius, posats en pràctica per unes 4000 empreses cooperatives a Catalunya i per 1,4 milions al món:

Principis cooperatius

Gestió cooperativa de les persones

 • Adhesió lliure i oberta
 • Sentir-se part d’un projecte augmenta la implicació i la responsabilitat de les persones membres i les capacita per donar resposta amb una visió global dels agents implicats.

 • Control democràtic
 • Les persones sòcies tenen veu i vot i disposen o generen espais per parlar i ser escoltades, aportar idees i enriquir-se amb les de la resta de l’equip.

 • Participació econòmica
 • Les persones sòcies coneixen, gestionen i planifiquen pressupostos i són co-responsables en els resultats de l’empresa.

 • Autonomia i independència
 • La disposició a treballar plegats, ajudar i rebre ajut es reflecteix en un major grau d’autonomia dels membres i en l’apropiació conjunta del futur comú.

 • Informació, formació i educació
 • L’obligació legal de reinvertir part dels resultats en la formació dels integrants de la cooperativa repercuteix enun servei de qualitat.

 • Intercooperació
 • La cooperació amb altres cooperatives permet compartir eines de gestió, multiplicar el coneixement, fer economies d’escala o compres conjuntes.

 • Interès per al comunitat
 • Les cooperatives son part d’un sistema i d’un entorn, estan arrelades al territori i compromeses en la generació d’iniciatives per mantenir-s’hi i beneficiar la societat.

  També podeu trobar aquest quadre de principis al fulletó "el valor cooperatiu de l'atenció a les persones" editat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.