Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Per què han de ser ètiques les assegurances?

Per Alba Gómez, periodista. Àrea de comunicació d'Arç Cooperativa.

foto_Alba.JPG Zoom

foto_Alba.JPG

Construir un sistema financer ètic i solidari requereix molts puntals. La banca ètica és un dels més representatius, però no pas l’únic. Com haurien de ser les assegurances en aquest model financer anhelat?

Quan parlem d’assegurances ens referim a una de les maneres que tenim les persones de protegir-nos col·lectivament de la desgràcia. Un àmbit que, generalment, s’acostuma a gestionar al marge dels principis de l’autogestió i la democràcia. Però no necessàriament ha de ser així.

ethsi.jpg Zoom

ethsi.jpg

Per demostrar que hi ha un altra manera de gestionar assegurances va sorgir l’EthSI. Es tracta d’un segell d’abast europeu (Ethical and Solidarity Based Insurance) que garanteix la qualitat de la gestió de les empreses asseguradores. El comitè avaluador, un comitè independent, examina si les companyies, els brokers i les corredories tenen un comportament ètic tant en relació amb la pròpia organització com en relació amb els productes que ofereixen i amb les inversions que efectuen.

L’EthSI avala, doncs, la transparència del mercat assegurador. Demostra que en aquest sector es pot actuar amb criteris de responsabilitat i de sostenibilitat social i ambiental. A casa nostra, companyies com Arç, Corredoria d’Assegurances, DKV Seguros o Atlantis Seguros ja disposen d’aquesta certificació.

Escollir té conseqüències

Algunes xifres apunten que avui, a l’estat espanyol, el nombre de clients d’asseguradores triplica el nombre d’habitants i que les companyies asseguradores i les gestores de plans de pensions administren, aproximadament, un quart de bilió d’euros. Les xifres palesen que es tracta d’un sector estratègic, i alhora, corresponsable de l’actual crisi financera.

De la mateixa manera que escollim un banc per dipositar els nostres estalvis, les ciutadanes i els ciutadans també tenim un paper actiu i crític a l’hora d’escollir amb quina companyia contractem les nostres assegurances. Podem escollir una companyia asseguradora convencional o una companyia d’assegurances ètiques i convertir la nostra tria en una opció transformadora.

A Catalunya, la cooperativa Arç ofereix assegurances ètiques i solidàries des de fa dues dècades llargues. Ho fa posant en joc la fórmula cooperativa i amb la convicció que l’assegurança reporta uns beneficis socials preuats, que cal fer aflorar: estimula la responsabilitat davant de tercers, fomenta l’esperit de previsió entre les persones i permet el desenvolupament econòmic, ja que genera estalvi i finança inversions a llarg termini.

La llavor que va fer néixer aquesta cooperativa és avui vigent: “Si l’economia no és quelcom aliè a nosaltres −defensaven els fundadors d’Arç−, i totes plegades la conformem, també totes plegades la podem transformar”. Avui, més que mai, la transformació social és a les mans dels ciutadans i ciutadanes. També en el sector de les assegurances.