Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Una nova consciència empresarial

perfecto.jpg Zoom

perfecto.jpg

Per Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Si haguéssim de definir l’any 2011 amb una sola paraula, podríem utilitzar incertesa. Incertesa com a conseqüència del canvi de govern, incertesa davant les retallades, els retards en els pagaments o les derives de les entitats financeres. Aquesta incertesa ha afectat la sensació d’estabilitat de la qual gaudíem, amb les limitacions que teníem.

La incertesa ha commocionat tots els models empresarials. També les cooperatives. Però la gran diferència entre uns i altres és que, a les cooperatives, la cerca de solucions s’ha fet de manera col·lectiva a partir dels valors que configuren la nostra idiosincràsia i que afavoreixen el manteniment dels llocs de treball i la consolidació dels projectes empresarials.

El principi d’autoregulació de les cooperatives facilita la presa de decisions ràpides i la capacitat d’adaptació. D’aquesta manera, hem pogut incorporar a la nostra gestió l’element definidor de la incertesa: la inseguretat. I hem passat d’una cultura de seguretat –entre d’altres, el nostre sou mensual– a viure amb seguretat diferents situacions d’inseguretat.

Per més paradoxal que sembli, assumir la inseguretat ens ha fet més forts, i fer-ho des de la nostra consciència empresarial ens ha de permetre perdurar i obrir-nos camí al mercat. La nova situació o paradigma d’inseguretat que vivim requereix nous paràmetres i ens obliguen a gestionar les nostres empreses de manera imaginativa, a partir de la consciència del que som, però alhora de la creativitat empresarial.

Les cooperatives som empreses de persones que posem en comú els nostres coneixements i habilitats, generem riquesa i la distribuïm, alhora que contribuïm a la consolidació del projecte col·lectiu i al desenvolupament personal i professional dels integrants a partir de la formació. El nostre compromís s’exerceix a partir de la participació en la presa de decisions, assumint-les i respectant-les.

Ens cal fer una reflexió des de les nostres empreses, posar de manifest les nostres fortaleses i debilitats, prendre consciència de la nostra realitat, incorporar-la a la nostra gestió, assumir-la i, des de la consciència dels nostres valors, posar-la en valor al mercat.

I quin valor aportem les cooperatives al mercat? Una nova consciència empresarial. Una nova manera de fer les coses i una nova forma de ser, que es tradueix en creativitat empresarial i creativitat social. En definitiva, consciencia empresarial.

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, entitat que agrupa, representa i lidera 3000 empreses cooperatives, creiem fermament que hem de posar en valor les persones que participen als projectes col·lectius. Tenim el compromís, la responsabilitat i l’obligació de trencar l’aïllament cultural en el qual ens trobem. Per això demanem a les cooperatives que posin en valor els nostres trets identitaris, que es referenciïn com a entitats de l’economia social i que incorporin els seus valors en la seva interrelació amb l’exterior.

Només amb aquesta apropiació farem saber que empreses que formen part de la nostra vida quotidiana, com ara La Fageda, Abacus, Transports Urbans de Sabadell, Ambulàncies La Pau, Som Energia, Suara Cooperativa, Biciclot, Aiguasolo Cultura03entre moltes altres, són empreses cooperatives, capaces de conjugar democràcia amb eficàcia i responsabilitat social amb èxit empresarial.

Visualitzar aquesta consciència empresarial, on les persones són la raó i no el mitjà, on la gestió és participativa, igualitària i transparent, suposa superar un model empresarial caduc i instaurar un nou model empresarial amb consciència.