Ara Cooperatives

Olga Ruiz

10 mesures per impulsar el cooperativisme

Per Olga Ruiz, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Catalunya és un país de cooperatives. A tots els sectors d’activitat econòmica i a totes les comarques som testimonis del seu creixement, la seva força i la seva voluntat cohesionadora i transformadora. En els anys de crisi que vivim, la capacitat de resiliència que incorporen les empreses cooperatives segueixen sent un referent. L’increment de llocs de treball és constant: 44.000 persones treballaven a les cooperatives de Catalunya a mitjan de 2015. La xifra representa un 4,2% més que el mateix període de l’any anterior. Però, a més, el 80% de l’ocupació generada a les cooperatives és de caràcter indefinit; gairebé el 50% de llocs de treball a les cooperatives els ocupen dones; fins a un 45% són menors de 40 anys; més del 5% són menors de 25 anys.

Les eleccions al Parlament de Catalunya són una oportunitat per a que la ciutadania decideixi. Els propers anys desitgem comptar amb un país que aposta per l’ocupació, els valors i les persones. Creure en l’economia social i treballar pel desenvolupament de polítiques que facin créixer les cooperatives és essencial per arribar-hi. Aquestes són les 10 propostes per consolidar un país de cooperatives:

1. Promoure les cooperatives com una via per afavorir la transformació social

Les cooperatives són empreses ben posicionades per impulsar un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar riquesa col·lectiva, ocupació estable i cohesió social. Impulsem un model transformador a partir de la participació de les persones que en formen part, el compromís amb el creixement sostenible, l’arrelament al territori i la no discriminació.

2. El cooperativisme, una forma de fer i de decidir

Reconèixer el cooperativisme com un agent social i econòmic amb presència en el diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica i laboral on s’impulsen polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social i local i foment de les pimes.

3. Un país de municipis i barris cooperatius

Augmentar i/o dotar de pressupost els programes municipals destinats a la creació d’empreses cooperatives i la sensibilització de persones prescriptores, gestories i assessories, col·legis professionals o personal de l’Administració en creació d’empresa a partir del programa Municipi Cooperatiu o Barri Cooperatiu.

4. Les cooperatives, al costat de les persones joves

Impulsar suport específic per a la incorporació de persones joves, sobretot menors de 25 anys, a les empreses cooperatives. Afavorir la relació entre la Universitat i els Cicles Formatius amb les empreses cooperatives per transferir coneixements als agents relacionats amb aquestes dos àmbits a partir de programes de pràctiques, borsa de treball, entre d’altres.

5. Formació en cooperativisme

Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme als cicles d’ensenyament primari, secundari, universitari i en la formació professional, mitjançant la creació de cooperatives d’alumnes i del programa Fescoop.

6. Polítiques de foment

Establir polítiques eficaces de foment de la creació i consolidació de cooperatives, a la contractació de persones treballadores, a la incorporació de persones sòcies i a l’enfortiment de la gestió.

Promoure ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en cooperatives de treball. Eliminar els obstacles que enfronten els processos de reconversió empresarial i relleu generacional. Específicament, crear un fons de garantia per donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat sota el model cooperatiu.

7. Clàusules que fomentin la transformació social

Als concursos públics, promoure l’aplicació eficient de clàusules basades en el compromís efectiu per a la generació d’ocupació, desenvolupament local, valors i impacte social com ho fan les cooperatives.

8. Accés al finançament per a cooperatives

Promoure la creació d’instruments que millorin l’accés al finançament i la capitalització de les cooperatives per a la realització de projectes d’impacte i transformació social.

9. Més innovació social

Impulsar mesures que promoguin la innovació social de les empreses cooperatives per tal d’incrementar en la seva pròpia activitat la contribució a un país més social, solidari i sostenible.

10. Intercanvis i internacionalització

Afavorir mesures que impulsin la internacionalització de les cooperatives i eliminar els obstacles amb que es troben per sortir a l’exterior i comercialitzar els seus productes i serveis. Fomentar la seva participació en processos de contractació pública internacional, així com l’accés a mecanismes de finançament de la Unió Europea.