Ara Cooperatives

Olga Ruiz

2012: l'any més cooperatiu

Per Núria Casamajor

Acostumats a sentir a

nuria.jpg Zoom

nuria.jpg

ls mitjans de comunicació que l’any X es commemora tal o qual esdeveniment, malaltia o mancança d’algun dret bàsic, em complau fer-me ressò de l'anunci que 2012 ha estat designat per l’ONU com l’Any Internacional de les Cooperatives.

Les empreses cooperatives construeixen un món millor és el lema escollit per identificar l’Any i com a persona vinculada al cooperativisme no puc estar més d’acord en aquest missatge per definir l’aportació que les cooperatives fan a la societat. Avui que ha entrat en el món econòmic i empresarial un concepte relativament nou al nostre país com ho és l’emprenedoria social, és una evidència que determinades cooperatives des de la seva creació o bé en el seu procés de creixement i consolidació, ja tenien en les seves característiques (col·lectiu de socis, repercussió positiva en el territori on estan ubicades, activitat: desenvolupament d’energies renovables, comerç just,...) requisits per ser qualificades d’empreses socials.

La pròpia estructura de funcionament de la cooperativa contribueix a construir un món millor: la democràcia en la gestió a través de l’assemblea en què cada soci té un vot per expressar la seva opinió i designar el Consell Rector, delegat per portar endavant el dia a dia de la gestió empresarial, amb la participació de tota la estructura tècnica i productiva dels socis. La cooperativa és, doncs, una organització de base col·lectiva, en què el capital social aportat per cada soci no determina mai el seu vot (cada soci un vot, independentment del capital que hagi aportat) ni tampoc el repartiment de beneficis de l’activitat cooperativitzada està en funció del capital aportat pel soci, sinó de la seva contribució a aquesta activitat.

És la força del treball col·lectiu la que fa anar endavant el projecte emprenedor i la cooperativa ja consolidada; és el soci el que sent l’empresa cooperativa com un projecte propi i a la vegada col·lectiu; és la fórmula cooperativa la que permet a un grup d’emprenedors amb idees i ganes tirar endavant el seu projecte; i així des dels Pioners de la Rochdale,fundadors del cooperativisme, aquesta fórmula s’ha anat estenent arreu i en tenim exemples a Catalunya i a tot el món, on gairebé un milió de persones estan vinculades a les cooperatives i sense cap dubte podem afirmar que contribueixen a construir un món millor.