Ara Cooperatives

Olga Ruiz

Les cooperatives al 30 Minuts

Per Olga Ruiz, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Per primera vegada,la cadena de televisió tv3 ha dedicat un 30 minuts a les cooperatives. El reportatge Competir compartint, emès diumenge 27 de gener, és el fruit de mesos de rodatge per part d'unequip del programa que va fer el seguiment de diversescooperatives catalanes i n'ha extret una radiografia del sector.

30minuts (1).jpg Zoom

30minuts (1).jpg

Entre les empreses retratades amb l'objectiu d'establir que les cooperatives responen millor a la crisi, n'hi ha 5 que estan associades a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l'entitat que agrupa, representa i lidera el cooperativisme de treball a casa nostra. SomEnergia, MolMatric, Mbici, MengemBages, La Fageda o Aposta Escola Empresarial Cooperativa a través del seu Postgrau d'Economia Cooperativa, són alguns dels exemples triats per 30 Minuts per il.lustrarel creixement de les cooperatives a Catalunya.

Així ho demostren les xifres que ofereix un estudi fet a 23 països, recollit per TV3, on s'estableix que les cooperativesobtenen uns resultats economics, taxes d'ocupaciói una supervivència, millors que altres empreses. Les raons resideixen en les característiques pròpies de les empreses cooperatives, molt sovint resumides en laimplicació de les persones sòcies,la capacitat d'innovació, l'arrelament al territori o elcreixement en xarxa.

ACatalunya, aquest 2012, Any Internacional de les Cooperatives,la creació de noves cooperatives ha registrat la millor xifra dels darrers 6 anys i posa de manifest com l'opció cooperativa és la preferida de les persones.