Emprenem 01/12/2014

Cooperar per innovar

3 min

Per Lorena Torró, coordinadora Innovacoop, el grup Innovació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Per Lorena Torró, coordinadora Innovacoop, el grup Innovació de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Des d'un punt de vista empresarial, les cooperatives -com totes les empreses- impulsen processos d'innovació relacionats amb tecnologia, productes o processos. Ara bé, la seva dimensió social ofereix nous models organitzatius per fer front a les necessitats de les persones. Una de les claus de la innovació és la participació. En el cas de les cooperatives, empreses basades en valors i principis, la participació de les persones en la presa de decisions és un dels seus motors. De la mateixa manera també ho és la cooperació entre cooperatives, malgrat que, sortosament, la cooperació ja constitueix una pràctica habitual en les organitzacions empresarials de tot tipus i no només en les cooperatives. Actualment, la innovació està a l'abast de qualsevol empresa que, de forma sistemàtica, organitzi una recerca deliberada d'oportunitats i les transformi en realitats. En aquest sentit, la innovació en xarxa i la innovació oberta, basades en la cooperació, permeten que les empreses tinguin accés a la innovació sense necessitat de disposar d'ingents quantitats de recursos humans o econòmics. Innovar consisteix a tenir idees convertibles en valor per al client i que generin un resultat sostenible per a l'empresa: el retorn de la inversió. L'objectiu últim de la innovació és generar resultats. La innovació que no millori els beneficis, directes o indirectes, no té sentit. Tal i com defineix Alfons Cornella, la innovació és un motor virtuós d’idees-valor-resultat. No ha de ser un acte ad-hoc (ara innovem, demà ens en oblidem), sinó un sistema que requereix estratègia, recursos i temps (alineació amb el negoci). Per aconseguir-ho cal estar disposat a eliminar, eventualment, parts del procés empresarial que treuen temps del dia a dia. Les organitzacions innovadores incorporen trets diferencials que faciliten el procés creatiu i la plasmació de les idees en projectes amb valor. Aquestes organitzacions tenen, doncs, en comú una organització horitzontal allunyada de la jerarquia i una direcció que lidera el procés d'innovació. A més, incorporen eines per facilitar la recollida de dades i interpretar la informació des d'un punt de vista transversal incorporant grups d'interès. La innovació, més enllà de la transformació d'idees en productes o serveis que aportin valor, representa un mecanisme eficaç per adaptar les empreses als canvis del seu entorn, alhora que també esdevé un procés més de gestió de l'organització. En un entorn globalitzat en què el nostre mercat és el món, hem de tenir present que els nostres competidors també s'ubiquen en aquest context. La nostra competitivitat ha de millorar per tenir més capacitat sobre el mercat i perquè les empreses externes no ocupin el nostre segment de mercat. Amb la voluntat d'oferir recursos sobre la innovació i la cooperació per innovar, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, ha creat el grup Innovacoop, amb la doble voluntat de traslladar a les empreses cooperatives federades la importància de la innovació per adaptar-se als canvis i garantir la seva supervivència, així com provocar que les cooperatives adquireixin coneixements en matèria d'innovació. Les diverses sessions i formats d'Innovacoop han permès generar coneixement per a les empreses participantsi definir conjuntamentel tipus d'innovació que millor respondrà a les seves necessitats estratègiques. L'objectiu final és més ambiciós. Amb Innovacoop, la FCTC busca promoure nodes d’innovació en xarxa i d'innovació oberta, per tal que les cooperatives autogestionin la innovació i la integrin en la seva planificació anual i organitzativa. Parlem, per tant, d'una aposta per unes empreses innovadores, que aporten millores als processos, als productes o serveis i a la forma de gestionar-se i organitzar-se.

stats